ALTIN GÜNLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Mal, meyil kelimesinden gelir. İnsanların meylettiği, değer verdiği, el üstünde tuttuğu kıymetler. Hele yükte hafif pahada ağır olursa, daha bir kıymetli. Bu sebeple insanlık altın, gümüş gibi madenleri kıymet ölçüsü edindiler. Altın ve gümüş birer maden. Yerin altından zahmetlerle çıkıyor ve her yerden de çıkmıyor. Çıksa zaten değeri düşer. Bu kıymeti elde etmenin kolay yollarını arayanlar […]

Continue reading »

YAKAZA

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Cân’ım tenimden geçti, Yolum yâredir benim. Şarâb-ı aşkı içti, Yolum yâredir benim. Yârem var yârdan yana, İstemem Lokman ona, Menziller kona kona, Yolum yâredir benim. Yandım yandım kavruldum, Nice yelde savruldum, Yola girdim doğruldum, Yolum yâredir benim. İçtim ben âb-ı hayat, Yok artık bana memât, Yoklukta buldum necât, Yolum yâredir benim. Yûnus ile yoldaşım, […]

Continue reading »

RÛHUMUN KANATLARI

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Tutun ellerimden, ey göğü dokuyan kuşlar! Boğacak yoksa beni içime akan yaşlar. Sînem derin bir dehliz, bir çağlayan çağlıyor, Bütün insanlık, sanki hep birlikte ağlıyor. Bir yanda hâin nefis, yoluma ağ örüyor, Bir yanda âsî iblis, kıkır kıkır gülüyor. Yok mudur dağlarda, hiç duâsı makbul derviş? Kalbinden bir yol bulup tâ müntehâya ermiş… Eğri […]

Continue reading »

EZAN

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Bir kıyam çağrısıdır ezanlar çağa karşı, Kökü Medinelidir dalı selâmlar Arş’ı. Kâbe’ye bağlar kalbi, yanık sesi Bilâl’in, Minareye çekilmiş bayrağıdır hilâlin. Terk vaktini muştular, ne varsa Hak’tan başka, Bu davetle alınlar, secdede erer aşka. O’dur en büyük olan, O yüceler yücesi, Bu nidâ tavâfında, müezzinlerin sesi. Muhammedî sadânın nûruyla, dolar gökler, […]

Continue reading »

KUYU

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Vuruldu can evim, eridi gölgem. İçim çağlayandır, gözlerimde nem. Yûsuf’um kuyuda düşlerim tutsak, Yıkıldı yönlerim, gönlümse çorak. Akrepler rûhumu sokar da durur, Gönlümün göğünde bulutlar kurur. Nefsin ayak sesi içimde inler, Köşe kapmacayla geçiyor günler. Her şafak vaktinde bir kara duvar, Yolumu kesiyor geçmiş günahlar. İşkence âleti ukalâ akıl, Ben cevher düşlerim, o ise […]

Continue reading »

UYAN!..

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Bu ne derin uykudur, asırlar geldi geçti, Ekmeğini el yedi, suyunu eller içti. Yüz yıl oldu başına vurur, garbın tokmağı, Bilmez olmuşsun artık, ne solu ne de sağı. Kaybolmuş istikamet, neresi kıblegâhın? Çıkmıyor artık sesin, ne figānın ne âhın. Bir kulak ver kalbine, nerden gelir ilhâmın, Nifak üflüyor iblis dünya olmuş merâmın. Din sanırsın […]

Continue reading »

ANADOLU

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Hangi taşı kaldırsam, sanki fışkıracak kan, Söyle cennet vatanım, yetmez mi bu kadar can? Evet nazlı gelinsin, sevgimizi sınarsın, Biz ezelden âşığız, söyle neyle kanarsın? Kanımız kına olsun, kaşlarımız kemerin, Kefenimiz gelinlik, bedenimiz semerin. Lâkin bugün dardayız, âlem-i İslâm’a bak, Sırtımıza yükledi bu zor imtihanı Hak! Muhâcir oldu ümmet, vatanından uzakta, Demokrasi denilen güler […]

Continue reading »

KUDÜS’ÜN FATİHİNE

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Uyan ey Selâhaddîn! Kan bastı yine yurdu, Fitneye mağlûp ümmet, komutan bekler ordu. Kirli postallar yürür mâbedin minberinde, Nebî’ye kanat olan Aksâ’nın her yerinde. Dipçik darbeleriyle kanar kıblegâhımız, Bizden ümit bekleme, çıkmaz bizim âhımız. Biz artık perest olduk, mezheb ve ırkımız put, Hak sana; «Diri» diyor gel de elimizden tut! Bilirim diyorsun ki; «Bugün […]

Continue reading »

KALMADI

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Geçti devrân, göçtü kervân, ehl-i hayret kalmadı. Mülk-i İslâm inliyor, bir ehl-i gayret kalmadı. Kendi aslın bilmeyenler sözde âlim oldular, Ehl-i irfan küstürülmüş sanki hâcet kalmadı. Sîretinden bîhaberler süslemişler sûretin, Gönlü mesrûr eyleyen bir hâl-i safvet kalmadı. Her kitaptan, kendi cehlin öğrenirmiş ehl-i dil, Şimdi âkil oldu herkes, gözde ibret kalmadı. Sustu Mûsâ, attı […]

Continue reading »

Gurbettesin

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Gurbettesin neden garip değilsin? Vatan-ı aslîne hasretin yok mu? Giyin tevâzuu, başın eğilsin, İblisten aldığın ibretin yok mu? «Belâ!» dedi rûhun bezm-i elestte, Ahde vefâ gerek her bir nefeste, Hapsetme cânını bu ten kafeste, Can veren Cânân’a rıhletin yok mu? Cennetten dünyaya inmek ibretti, Âdem’in dilinden tevbe öğretti, Halîfe eyleyip esmâ söyletti, Katresin ummâna […]

Continue reading »
1 2