YAKAZA

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Cân’ım tenimden geçti,
Yolum yâredir benim.
Şarâb-ı aşkı içti,
Yolum yâredir benim.

Yârem var yârdan yana,
İstemem Lokman ona,
Menziller kona kona,
Yolum yâredir benim.

Yandım yandım kavruldum,
Nice yelde savruldum,
Yola girdim doğruldum,
Yolum yâredir benim.

İçtim ben âb-ı hayat,
Yok artık bana memât,
Yoklukta buldum necât,
Yolum yâredir benim.

Yûnus ile yoldaşım,
Rûmî ile pîrdaşım,
Hallâc ile hâldaşım,
Yolum yâredir benim.

Dünyayı yuvarladım
Yaktım, altın harladım,
Yedi göğü turladım,
Yolum yâredir benim.

Fecrî’yim gül derledim,
Varı yoğu birledim,
Mâsivâyı sırladım,
Yolum yâredir benim.

4 Mayıs 2016