Gurbettesin

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Gurbettesin neden garip değilsin?
Vatan-ı aslîne hasretin yok mu?
Giyin tevâzuu, başın eğilsin,
İblisten aldığın ibretin yok mu?

«Belâ!» dedi rûhun bezm-i elestte,
Ahde vefâ gerek her bir nefeste,
Hapsetme cânını bu ten kafeste,
Can veren Cânân’a rıhletin yok mu?

Cennetten dünyaya inmek ibretti,
Âdem’in dilinden tevbe öğretti,
Halîfe eyleyip esmâ söyletti,
Katresin ummâna hicretin yok mu?

Gördüğün kesretin aslı vahdettir,
Emrine verilmiş Hak’tan rahmettir,
Sanma sahibisin bir emânettir,
Yolcusun hancıyla sohbetin yok mu?

Mevcudât aslına seyrân ediyor,
«İrciî!» emriyle devrân ediyor,
Gören âşıkları hayrân ediyor,
Senin bu hâlete hayretin yok mu?

Aç gönül gözünü bir et sözünü,
Bu yalan dünyaya dönme yüzünü,
Yut aşkın közünü, yandır özünü,
Putları kırmaya kudretin yok mu?

Ey Fecrî sendedir sırr-ı kâinat,
Hakk’ın tecellîsi en büyük sanat,
Kalb-i selîm seni ettirir rahat,
Mahşerde sunmaya gayretin yok mu?

2007, Zaqatala