ANADOLU

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Hangi taşı kaldırsam, sanki fışkıracak kan,
Söyle cennet vatanım, yetmez mi bu kadar can?

Evet nazlı gelinsin, sevgimizi sınarsın,
Biz ezelden âşığız, söyle neyle kanarsın?

Kanımız kına olsun, kaşlarımız kemerin,
Kefenimiz gelinlik, bedenimiz semerin.

Lâkin bugün dardayız, âlem-i İslâm’a bak,
Sırtımıza yükledi bu zor imtihanı Hak!

Muhâcir oldu ümmet, vatanından uzakta,
Demokrasi denilen güler yüzlü tuzakta.

Sanki bize çok geldi İslâm, kimlik olmaya,
Irkçılığa sarıldık aslımızı bulmaya.

Vîrâne tüm şehirler, kan akıyor nehirler,
Batı öyle hâin ki hep gülerek zehirler.

Bağdat’ın iniltisi, âsumâna ulaştı,
Râbia meydanında firavunlar dolaştı.

Şam şahâdet getirir, ölüyor usul usul,
Kanlı çizmeler ile çiğneniyor bak Musul.

Bu bir Haçlı Seferi, eskiden farklı olan,
Hem ölenler müslüman, hem öldüren müslüman.

İşte budur hâlimiz, ey güzellikler yurdu!
Sen’i sevmek îmandır, Nebî böyle buyurdu.

Bize yalnız yâr değil, merhametli anasın,
Bütün cihan bir yana, Sen ayrı bir yanasın…

12 Eylül 2015