EZAN

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Bir kıyam çağrısıdır ezanlar çağa karşı,
Kökü Medinelidir dalı selâmlar Arş’ı.

Kâbe’ye bağlar kalbi, yanık sesi Bilâl’in,
Minareye çekilmiş bayrağıdır hilâlin.

Terk vaktini muştular, ne varsa Hak’tan başka,
Bu davetle alınlar, secdede erer aşka.

O’dur en büyük olan, O yüceler yücesi,
Bu nidâ tavâfında, müezzinlerin sesi.

Muhammedî sadânın nûruyla, dolar gökler,
Dilince tevhid eder, ta Arş’taki melekler.

Tekbir ve tehlil ile başlayınca ezanlar,
En uzak ücralara kaçışır tüm şeytanlar.

Nerede minare var, nerede ezan sesi,
Ora fetih yurdudur, ora İslâm beldesi.