GELSİN!

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Sözünü eden çok, resmine bakıp, Aşkı diyen değil, duyanlar gelsin! Mevlânâ misali nârında yanıp, Aşk ile özünü yuyanlar gelsin! Kınayan kınasa asla bakmadan, Yansa, kavrulsa bir an bıkmadan, Sevdiği uğruna gözün kırpmadan, Başını sehpaya koyanlar gelsin! Rehberi Hak’tır aşk yoktur şerîki, Cümle Hak dostunun budur tarîki, Kalbinden çıkarıp başka refîki, Aşkı imam bilip, uyanlar […]

Continue reading »

CÂNI KURBAN SEN’İNDİR!

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Ey Pâdişâh-ı âlem izzet u şân Sen’indir! Sen’sin yoktan vâr eden, mülk-i cihan Sen’indir! Zâtının vahdetine delile ne hâcettir… Bir göz görse özünü yeter, burhan Sen’indir! Lâ mekânsın bî zaman hem Ehad’sin hem Samed… Yaşatır merhametin ism-i Rahmân Sen’indir! Şem‘inin şûlesiyle yanmakta şems u kamer… Kandillerle süslenen bu âsuman Sen’indir! Zikretmekte mevcûdât, zikrinle bulur […]

Continue reading »

HÛ İLE…

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Muhabbet bağında bâde nûş edip, Bu fânî bedenden geçtik Hû ile… Cânânın adıyla canlar cûş edip, Ankā ile Kāf’a uçtuk Hû ile… Aşkın meydanında sardık sarıldık, Âşık mâşuk oldu korla karıldık, Candan geçip cânân ile dirildik, Yâr’in kapısını açtık Hû ile Dalgaları geçip deryâya vardık, Vahdet aynasında varlığı gördük, «Ol!» emrini duyduk, huzûra durduk, […]

Continue reading »
1 2