RÛHUMUN KANATLARI

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Tutun ellerimden, ey göğü dokuyan kuşlar!
Boğacak yoksa beni içime akan yaşlar.

Sînem derin bir dehliz, bir çağlayan çağlıyor,
Bütün insanlık, sanki hep birlikte ağlıyor.

Bir yanda hâin nefis, yoluma ağ örüyor,
Bir yanda âsî iblis, kıkır kıkır gülüyor.

Yok mudur dağlarda, hiç duâsı makbul derviş?
Kalbinden bir yol bulup tâ müntehâya ermiş…

Eğri bir odun gibi, kapısına varayım,
Ocağında doğrultan alevleri sarayım.

Elinden, eteğinden çocuk gibi tutayım,
Zehir olsa verdiği, şeker diye yutayım.

Eritsin benliğimi, yakan nazarlarıyla,
Yola koysun kalbimi, müşfik azarlarıyla.

Mayalasın aşk ile başım-gözüm bir olsun,
Birliğin sahilinde, deli gönlüm durulsun.