TERCİH

Ümmet KAHRAMAN   Ey kardeşim tercihini güzel yap, Rızâsını gözettiğin Rahmân mı? Niyetinden sorar bir gün yüce Rab, Memnun etmek istediğin şeytan mı? Dikkat eyle! Hangi safta durursun? Mü’minle mi fâsıkla mı yürürsün? Hangisini sana yakın görürsün? Topluluğun cennetlere kervan mı? Ya da hepsi cehenneme yâran mı? Neler yaptı ecdat vatan uğruna! Can vererek girdi yerin bağrına, Eğilmedi asla Hak’tan […]

GİTMELİYİM…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Dünya yalan, ömür talan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Hayat kâbus, nefret yılan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Sevmedim hiç ağyâr yüzü, Ne baharı ne de güzü, Doymak bilmez insan gözü; Gitmeliyim; gitmeliyim… Akıl uçuk, îman kertik, Dümen bozuk, gönül batık, Ruhlar çökük, derman bitik; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hürriyetten hava aldık, Ferdîleştik, yalnız kaldık, Nefsimizi mala saldık; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hakikate giden […]

DÖRTDİVAN GÜZELLEMESİ…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Hakk’ın kudret sofrası bir ovada kurulmuş, Ne hayatlar savurmuş harmanı Dörtdivan’ın… Oğuz boyları; suyu, havasına vurulmuş, Selçuklu mührü taşır, fermanı Dörtdivan’ın… Mor dağlardan bakınca bir gül gibi görünür, Gece ayaza çalar, sabah sise bürünür, Yolları hüzün, hasret, gurbetlere yürünür; Yüreğimde yaradır, hicranı Dörtdivan’ın… «Kırklar»ın meclisinde ötelere ağalım, Çocuklar; «Âmîn!» desin, yağmur olup yağalım, Sacayağı durduğum Geredelim, […]

SÜKÛTUN OLSUN ZEHEB

  كلامڭ فضە ایسە سكوتڭ اولسون ذهب اهل كمال ، كمالاتی صوصمقلە بولدیلر هب Kelâmın fıdda ise sükûtun olsun zeheb, Ehl-i kemal, kemâlâtı susmakla buldular hep… Fıdda: Gümüş   Sükût: Susma   Zehep: Altın   Kemâl: Olgunluk

BİR ULVÎ VEDÂ

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Yine arzda tufan var, temelden sallanıyor. Yalnız milletim değil, gökler bile ağlıyor. Mehmetlerim düştükçe gazâ meydanlarında; Bayrağım göğe ağıp, toprağım nurlanıyor. Şehidler omuzlarda cennete yollanıyor. Yine kör, sağır dünya, bunu normal sanıyor. Yine nice ocaklar, kor ateşle yanıyor; Bir hilâl parıldıyor temiz alınlarında. Arş’ta melekler bile geleni kıskanıyor. Şehidler omuzlarda cennete yollanıyor. Yine zâlim tiranlar, […]

BAYRAM İKLİMİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Hakikate yol olmanın… Günündeyiz ey yârenler! Yalnız Hakk’a kul olmanın… Günündeyiz ey yârenler! Küslüklere darılmanın, Dostluklara sarılmanın, Muhabbetle karılmanın; Günündeyiz ey yârenler! Gıybetten uzak durmanın, Birbirimizi sarmanın, Yeni bir dünya kurmanın; Günündeyiz ey yârenler! Kimsesizi kayırmanın, Yoksulları doyurmanın, Dosta vakit ayırmanın; Günündeyiz ey yârenler! Hâl hatırın sorulduğu, Gözyaşının durulduğu, Yaraların sarıldığı; Günündeyiz ey yârenler! Sevgiyle […]

DÜNYAYI İYİLER AYAKTA TUTAR

Kemal AKGÜL İlkokulu bitirmiş Feke’nin Paşalı köyünde Kur’ân Kursu’na başlamıştım. Kendi köyüm olan Kozan’ın Şerifli köyü buraya on iki kilometre uzaklıktadır. Paşalı ķöyünde Ramazan Köz ustanın evinde kalıyorum. Ramazan dayım için «ADAM GİBİ ADAM» tabiri kullanılsa, bu tabir bile birkaç beden dar kalır. Öyle bir adam. Nur içinde yatsın. 1984-1985 öğretim yılı boyunca her hafta Cuma namazını kılıp yola çıkar […]

SEVİP, SEVİLELİM

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Büyük, küçük paylaşarak sevgiyi, Mutluluğun kollarına girelim, Her şey aşkla güzel, sevgiyle iyi; Sevip, sevilelim, sevindirelim… Oruç şifâ bedenlere, özlere, Zekât kalkan yangınlara, közlere, Ramazanlar büyük fırsat bizlere; Sevip, sevilelim, sevindirelim… Rabbimizin rızâsına ererek, Yakınları, yoksulları görerek, Nefse değil, Hakk’a kulak vererek; Sevip, sevilelim, sevindirelim… İnfâk etmek, bir bereket ömürde, İflâh olmaz buluşanlar kibirde! Son […]

171. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ramazan, bir gönül iklimidir… Gönül ikliminde; Kur’ân-ı Kerim var… Kur’ân’ı yaşamak ve yaşatmak var. Kur’ân için gayretler ve fedâkârlıklar var. Gönül ikliminde; gönül terbiyesi var. Tezkiye ve tasfiye var. Şeytanların bağlanmasını fırsat bilerek, cennet kapılarına koşmak var. Gönül ikliminde; güzel ahlâk var. Bâtınî farzlar olan; cömertlik, tevâzu, affedicilik, hak ve adâlet var. Gönül ikliminde; bilhassa merhamet var… «Mü’min, […]

ŞİİR ve EDEBÎ SANATLAR

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Şeyhu’l-belâga (belâgatin üstâdı) lakabıyla anılan büyük teorisyen Abdülkāhir el-Cürcânî, Delâilü’l-İ‘câz (Kur’ân’ın eşsizliğinin delilleri) adlı eserinde mânâyı ikiye ayırır: Mânâ ve mânânın mânâsı (ma‘ne’l-ma‘nâ). Mânâ sözün zâhirinden anlaşılan cümlenin bilinen literal mânâsıdır. Mânânın mânâsı ise literal mânânın düşünülmesi sayesinde intikal edilen daha ötedeki bir mânâdır.1 Meselâ; Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Bâş üzre […]

1 2 3 4 235