SİPERDEN MEKTUP

İbrahim Alâaddin GÖVSA

Allâh’a duâ et, düşman tırpanı,
Devlet ağacını yolmasın; anne!
Altında dökülsün oğlunun kanı,
Bayrağın gül rengi solmasın; anne!

Köyden biri geldi taburumuza;
Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza;
Gece niyet tutup baktım yıldıza:
Artık söyle o iş olmasın; anne!

Düşünme boş gelse posta tatarı;
Siperden akın var yarın dışarı:
Kadere râzı ol; uzun yolları,
Bekleyen gözlerin dolmasın; anne!