GEL ZİKREDELİM ALLÂH’I!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kalpler itmi’nâna ersin,
Gel zikredelim Allâh’ı!
Bizden nisyânı gidersin,
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikrolsun günün siftahı…

Îmânımız yenilensin,
Yakînlerimiz bilensin,
Letâifler tam dillensin;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Göğsü sarsın inşirâhı…

Zikredelim tâ derinden,
Duysun vücut her yerinden,
Her gecenin seherinden;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Nur kaplasın her cenâhı…

Analım da bizi ansın,
Diller zikirle ıslansın,
Nefs-i emmâre uslansın;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Nefsin zikirle ıslahı…

Allah adın okuyalım,
Zamanları dokuyalım,
Nefesleri yıkayalım;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikirdir kalbin cerrahı…

Kazsın nefsin köklerini,
Silsin gönlün şeklerini,
Tadıp cennet zevklerini;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Edeplensin nefs küstahı…

Yerleştirip mahfazaya,
Kazıyalım hâfızaya,
Kalbimizle duya duya;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikir gönüller miftâhı…

Îman nûrumuz sönmesin,
Kalp kasvetten islenmesin,
«Yazık size!», «Vay!» denmesin;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Kalbin kalmasın siyahı…

Kıymetli paradan, puldan,
Hakk’a muhabbettir kuldan,
Vuslat için emin yoldan;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Etsin sonsuzluk seyyâhı…

Mârifetin eşiğinde,
Muhabbetin beşiğinde,
Aziz dostun ışığında;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Kalpler olsun nur misbâhı…

Tek maksûdu eyleyip Hak,
Gönlü Hakk’a bağlayarak,
Tenhalarda ağlayarak;
Gel zikredelim Allâh’ı!
İhyâ olsun kalp dergâhı…

Şöyle diz dize oturup,
Meleklerle halka kurup,
Zikri aşkla kalbe vurup;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Nefyedelim her ilâhı…

Seven duramaz anmadan,
Hâlis olmaz kalp yanmadan,
Ölüm ile uyanmadan;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Rûhun zikirle ferahı…

Ruh misafir ten kafeste,
Fazla kalmaz bu mahbeste,
Anmak için son nefeste;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Kulun zikirle salâhı…

Ayaktayken, otururken,
Ya da yan üstü dururken,
Fânî ömrü doldururken;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikirdir ömrün sabahı…

Amellerin en temizi,
Yükselterek rütbemizi,
Gaziye denk eyler bizi;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikir ibâdetler şâhı…

Kurtuluş kasvetten, kirden,
Hisse alış tefekkürden,
Geçer dâimî zikirden;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Bulalım sonsuz felâhı…

İblis kalpten uzaklaşsın,
Melekler bize yaklaşsın,
Şuurumuz berraklaşsın;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikir mü’minin silâhı…

Unutanlar unutulur,
Fâsıklarla bir tutulur,
İnsan zikirle kurtulur;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Cânın zikirle iflâhı…

Kitâbında Rabbimiz der:
Münafıklar az zikreder.
Olmamak için derbeder;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Gafilin bitmez eyvahı…

Hakk’a sevgi zikir kadar,
Az da nifak korkusu var,
Görmek arzusuyla dîdar;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Muhabbetten zikr iştahı…

Zikretmeyen ölü gibi,
Hevâsının kulu gibi,
Kalbi şeytan yolu gibi;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Ne çirkin gaflet günahı…

Zikirsize horluk vardır,
Dünyasında darlık vardır,
Âhirette körlük vardır;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Aydınlatsın bize râhı…

Anlayalım ana ana,
Kalpte zâhir ola mânâ,
Muhabbetle yana yana;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Verelim gönle perdâhı…

Almak için tam hâsıla,
Vermeksizin hiç fâsıla,
Ömür boyu ihlâs ile;
Gel zikredelim Allâh’ı!
Zikir şâd eder ervâhı…