KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -11- İSLÂM’DA PEYGAMBERİMİZ’E İTTİBÂ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SÜNNET-İ SENİYYE, DÎNİN TEMELİDİR! Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman devirlerinde Basra halkının irşâdı için bu şehirde bulunan İmrân bin Husayn -radıyallâhu anh- bir mecliste Peygamber Efendimiz’in sünnetinden bahsediyordu. Orada bulunanlardan biri ona künyesiyle hitâb ederek şöyle dedi: “–Ey Ebâ Nüceyd! Siz bize hadisler rivâyet ediyorsunuz, biz onlar için Kur’ân’da asıl bulamıyoruz.” İmrân Hazretleri celâllenerek, ona […]

HÂLE RIZÂ

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi EBU’L-VEFÂ HAZRETLERİ’NİN İRŞÂDI Fatih Sultan Mehmed Han, zamanındaki velî zâtları ziyaret etmekle büyük bir huzur bulurdu. Onların feyz ve rûhâniyetinden istifâde etmek isterdi. Bir gün, zamanın evliyâsından Şeyh Ebu’l-Vefâ Hazretleri’ni ziyaret etmek istedi. Erkânı ile birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Lâkin herkese açık olan kapı, maalesef kendisine kapatılmıştı. Sultan; bu reddin sebebini anlayamamış, mahzun olmuştu. İçeride […]

ÎMANDAN BİR ŞUBE

Sami GÖKSÜN Hayâ duygusu, insanlarda doğuştan var olan ve onu diğer canlılardan ayıran en belirgin bir özelliğidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem atamız ve eşi Havvâ anamızın Cenâb-ı Hakk’ın emrine muhalefet (zelle) neticesinde karşı karşıya kaldıkları müeyyideler sırasında da hayâ, söz konusu olmuş köklü bir duygudur. Âdem atamızın hayatından bir bölümü teşkil eden bu nokta, yüce kitâbımız Kur’ân-ı […]

RASÛLULLAH (S.A.S)’İ GÖRME ARZUSU

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr İslâm güneşi, Medine yöresine altı kişiyle doğmuştu. «Birinci Akabe Görüşmesi» olarak kaynaklara geçen bu güzel oluşumda, Hazret-i Es‘ad bin Zürâre de içlerinde olmak üzere altı Yesribli, îmân ile sahâbî olma şerefine ermişti. Mekke’ye müşrik gelip, müslüman olarak dönen bu altı adam; bir yıl boyunca çok güzel bir çalışma yapmış, ertesi sene on iki olarak gelmişlerdi. Akabe görüşmesine […]

İnsanlık, Muhammedî Ahlâka Muhtaç; GELİN O’NUN MUHTEŞEM AHLÂKIYLA AHLÂKLANALIM!

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ أَب۪ى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلاَقِ » Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’tan rivâyet edildiğine göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Muhakkak ki ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (İbn-i Hanbel, II, 381) BİR MESAJ: “En güzel ahlâk sahibi […]

176. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, KARDEŞİN KİMDİR? Bu ay gönlümüze suâlimiz… İçinde yaşadığımız bencil dünya; öyle egoist, öyle ferdiyetçi, öyle keyif ve rahat düşkünü bir hâle büründü ki, öz kardeşleri bile insana tekrar hatırlatmak gerekiyor. Çünkü, Mehmed Âkif’in; Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi… diye tarif ettiği câhiliyye yeniden zuhûr etti!.. Kardeşlerimiz kim suâline âyet-i kerîme; “Mü’minler!” diye […]

MİLLÎ YEMİNİMİZE NE OLDU?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde İstanbul’un bir ilçesinde; havadar, ferah bir mıntıkaya gittik. Yemyeşil serviler, çamlar… Dikkatimi çekti: Etrafta birçok Arapça ibareli levhalar vardı. Yan yana, sıra sıra… “–Eyvah!” dedim; “Birilerini kızdırmasalar…” Malûm ülkemize Suriyeli kardeşlerimizin gelmiş olmasını, burada çalışıp yaşamalarını kendilerine problem edinen birtakım vatandaşlarımız var. Fakat burayı fark etmemiş olsalar gerek. Çünkü İstanbul’umuzun bu güzel, yemyeşil köşesini Suriyelilerin […]

Modern Çağın Hastalıkları; VEHN

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Yeryüzünde yaşayan insanların üçte birini müslümanlar oluşturuyor. Dünyanın hemen her köşesinde, her coğrafyada müslümanlar yaşıyor. Yoğun olarak bulundukları bölgelerde; birçok devletin yönetimine, dünyanın birçok yerinde hem yer altı, hem de yer üstü zenginliklerine sahipler. Müslümanları hem insan gücü, hem de maddî imkân olarak değerlendirmeniz hâlinde, rakamlara vurulamayacak ve hafife alınamayacak seviyede ve dünyanın sayılı süper güçleri arasında […]

SURİYELİLERİN DRAMI

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bilhassa son senelerde İslâm ülkelerinde yaşanan sistem krizleri neticesinde oluşan kaos ortamına sürüklenen insanlar, her şeylerini geride bırakarak kendi ülkelerinden başka ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda bu ülkelerdeki savaşlardan dolayı evini-barkını, yerini-yurdunu terk etmek durumunda olan pek çok insan -ki çoğu müslüman- yurt dışına kaçarak son derece zor şartlarda evsiz, işsiz, yurtsuz birer mültecî […]

Bir Güvenli Ada ANADOLU

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Allah Teâlâ; sonsuz nimetlerle donattığı dünyayı, yüce Zâtı adına idare etmek üzere, eşref-i mahlûkat olarak yarattığı insana emânet buyurdu. Ancak hikmetine binâen; «esfel-i sâfilîn» ile «âlâ-yı illiyyîn» arasında serbest bırakılan insana, bu emânete riâyette rehber olarak, semâvî kitapları ve onların tâlimi ile alâkalı peygamberleri ihsan buyurdu. Artık, bu emânete riâyet etmemenin hiçbir makul îzâhı ve gerekçesi […]

1 2 3 4 5 6 248