İSTERSEN…

Es‘ad Muhlis Paşa   Çalış gamginleri şâd etmeğe şâd olmak istersen, Sevindir kalb-i nâsı gamdan âzâd olmak istersen!.. vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün âzâd olmak : Kurtulmak. gamgin : Gamlı. nâs: İnsanlar. şâd etmek : Sevindirmek. şâd olmak : Sevinmek.

DUÂ ÇAĞRISI

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Yanıyor yâ Rabbî! Doğu Türkistan, Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Gücümüz yetmiyor, ümmet perişan, Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Saldırır mü’mine, arsızca hayvan, İnsan görünümlü, şeddeli şeytan, Kahrolsun yâ Rabbî! Ebeden düşman; Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Gökten azap yağdır, hâin küffâra, Yerden tûfan gönder, zâlim diyara, Havâle eyledik, ism-i Kahhâr’a; Mânevî ordular, gönder Allâh’ım!.. Müslüman milletin, yoktur mecâli, Merhamet […]

KARDEŞİM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Gel kardeşim birlik olma zamanı, Aldatmasın, aldatanlar kardeşim! Sakla gönlündeki kavî îmânı, Saptırmasın, sapıtanlar kardeşim! Gözünde canlansın Turan hayâli, Yücede tutasın nazlı hilâli, Amel-i sâlihin bellidir hâli; Şer atmasın, din satanlar kardeşim! Kadir bilmez isen, her fırsat kaçar, Kula kul olursan kalırsın nâçar? Rabbim nimetini meccânen saçar; Ayartmasın, nâr yutanlar kardeşim! Güle meftûn isen, ekeni hoş […]

PAYİTAHT-1

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Hak yolunda boyun eğ emrine payitahtın. Ömür iste el açıp, ömrüne payitahtın. Senin sende açtığın yaranın yok dermanı, Güneşten daha sıcak gölgesi vahâmetin. Güvercin kisvesine bürünürse kargalar, Kavga, gürültü alır yerini sükûnetin. Yaptığınla sözlerin birbirine uymazsa, Faydası olur sanma verilen nasihatin. İpleri dışa bağlı, garp lekeli başlarla, Bitmemeli sonsuza sürmeli husûmetin. Güvenip tayyârene, gaflete düşme sakın! […]

CAMİ ve CEMAAT

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com Kulun kulluğuna gizli bir şahit, Camiler; mü’mine uhrevî nefes. Mânevî bir ruhla sarar beş vakit, İnanan kalpleri lâhûtî bir ses. Mâbette mü’minin namaz kılışı, Nefs cenderesinden bir kurtuluştur. Daralan ruhların nefes alışı, Dünya kafesinden âzâd oluştur. Fırtınalı rûhun emin limanı, Barışın, huzurun kaynağı mâbet. Cûşa gelir coşar kalpte îmânı, Sevgiler kabarır, taşar muhabbet. Soyulur rütbeler, geçersiz unvan, […]

GÜLZÂRDA KALDI

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com «Halep orda arşın burda» derlerdi, Kan revan içinde, bak orda kaldı. Zalimler zulmünü yine gösterdi, Her yan can pazarı, iş zorda kaldı. Sefâlet diz boyu; ekmek yok, aş yok, Evler harap olmuş, taş üstü taş yok, Akmıyor kurudu, gözlerde yaş yok; Bir imdat bekliyor, baş darda kaldı. Bölük bölük olmuş İslâm âlemi, Vicdanlar körleşmiş duymaz elemi, Bu […]

GURBET-SILA

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bir masala dönmüş mâzî, Burçlar, kal‘ada kaybolmuş… Talan edilmiş arazi, Harçlar malada kaybolmuş… Emeklerken, süt emerken, Yuvamızdan koptuk erken! Anne-baba hakkı derken, Teyze, halada kaybolmuş… Hicret rûhu kaldı akîm, Nefret dili oldu hâkim, Muhâciri anlayan kim; Evlât, balada kaybolmuş… Tarih yazdık perde perde, Ensar olduk birçok yerde, Gerçek alın teri nerde; İşler, molada kaybolmuş… Türk […]

DÜNYA

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Yalancısın sen ey dünya! Yalan, iyi günün yalan. Mâhiyetin sanki rüya, Yalan sonun, önün yalan. Hak katında yok kıymetin, Sihrin ve efsûnun çetin, Hata başı muhabbetin; Yalan şöhret, ünün yalan. Aldatırsın sevenini, Yıpratıp da bedenini, Giydirirsin kefenini; Yalan olur, dünün yalan. Hayat oyun dünya sahne, Eskilerden kalma köhne, Oyunda ki köle, şah ne; Yalan üstün, düşkün […]

MÂZÎYE HASRET

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   Hakk’a eğilirdi boyun, Bu ülkede bir zamanlar… Kurt ile gezerdi koyun, Bu ülkede bir zamanlar… Sütlere su katılmazdı, Namus, vicdan satılmazdı, Aç varken tok yatılmazdı; Bu ülkede bir zamanlar… Râzı olurdu Yaradan, Gemi yürürdü karadan, Benlik kalkmıştı aradan; Bu ülkede bir zamanlar… Dört mevsim her yer bahardı, Demet demet nur yağardı, Hukukun kuvveti vardı; Bu ülkede […]

NE YAZAR!?.

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com   Gönlünde îmânın katresi yoksa, Her mevsim yeniden açsan ne yazar!?. Bir nefes, ansızın ölümü yaksa, Sonsuzluk suyundan içsen ne yazar!?. Dalgalar kabarır düş denizinde, Savrulur hayaller Mart ayazında, Yıldızlar yatağı o gökyüzünde; Güneş olsan, ışık saçsan ne yazar!?. Feryatlar dökülür dudaklarından, Sükûtun renginde konaklarından, Ağlayan bu şehrin sokaklarından; Bir başka diyara kaçsan ne yazar!?. Kilimleri kıskandırsa […]

1 2 3 4 5 245