Şanlı Mâzîmizden Seçme Nükteler-GÖSTERİŞLİ ZİNDAN!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com İbn-i Hacer el-Askalânî, 28 Şubat 1372’de Mısır’da doğdu. O dört yaşındayken önce babası, bir müddet sonra da annesi vefat etti. Onu ve ablasını babasının tüccar bir arkadaşı büyüttü. Dokuz yaşında hıfzını tamamladı. Mekke’de hadis okudu, fıkıh ve Arap dili üzerine çalıştı. Şiir ve edebiyatla meşgul oldu. Medreselerde hocalık yaptı. 1423’te Mısır Memlûk Sultanı Seyfeddin Barsbay’ın baş […]

KİTAPLAR ve AĞAÇLAR

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com Mevzumuzun başlığına bakıp da; «İnsan zekâsının mahsûlü olan kitaplarla ağaçların nasıl bir alâkası, benzerliği olabilir?» diye düşünebilirsiniz. Burada kitapların insan için nasıl faydalı olduğunu, ağaçlarla bir kıyaslama yaparak belirtmek istiyoruz. Yoksa niyetimiz kitap sayfalarının ham maddelerinin ağaçtan olduğunu anlatmak değildir. İnsanların hayırlısı-şerlisi, faydalısı-zararlısı, iyisi-kötüsü, güzeli-çirkini, boşu-dolusu, zirvesi-zırvası… olduğu gibi kitaplar için de durum aynıdır. Atalarımızın; “Eğri odunun […]

SAHÛR OLUR…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Gözünde cilve muhteşem, güneş hilâle nûr olur, O’nunla yerde her gecem, oruç için sahûr olur… Yakınlaşınca dağlıyor, uzak düşenler ağlıyor, Gözüm O’nunla çağlıyor, yanan yürek cesûr olur… vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün

YER KABUĞUNDAN ÇIKAN HİKMET İNCİLERİ

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Âyet-i kerîmede buyurulur: “Allah, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sabit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.” (en-Nahl, 15) Çok katı bir zemin üzerinde yürüdüğümüzü düşünürüz. Gerçekten de yeryüzü onlarca kilometre kalınlığı ile dünyanın en kuvvetli yapısı. Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri bunu dönemin Sultanı’na yazdığı bir mektupta şöyle ifade eder: “Allah Teâlâ; insan […]

DOĞU TÜRKİSTAN AĞIDI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Dünya duyarsızdır Çin’in zulmüne, Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Yetmiş yıldır esâretin filmi ne? Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Cehennem nârında dağlanır yarım, Zillettedir Uygur, Türkmen ve Kırım, Bu vahşetin gerçek adı: Soykırım; Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Şehid haberine alıştı Turfan, Urumçi, Kâşgâr’da tükendi irfan, Kumrul’da, Altay’da oluk oluk kan; Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Hoten’de nâmuslar pây-i mâl […]

169. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Fert ve toplumun kilit taşı: Aile. Aile mukaddes bir mefhum. Bu sebeple belki fertteki ve toplumdaki bozulma en son ona yansıdı. Eskiden ferdî hayatında dağınık insanlar dahî; toplum için, geleneğe, örf ve âdete ters düşmemek için o mukaddesimize hürmet ederdi. Fakat o gecikmeyle beraber; artık aileye de, insanımızın uğradığı ruh ve mâneviyat kaybı yansıdı. Boşanma istatistikleri; «Yangın var!» […]

SALLANDIRMAK LÂZIM!

Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com –Selâmün aleyküm! –Hı! Efendim! Aleyküm selâm Ahmet. Buyur oturmaz mısın? –Otururum elbet Hikmet Ağabey de sen iyi misin? Derin dalmışsın… –Sorma Ahmet Bey. Kederliyim… Bizim oğlan… –Hayırdır inşâallah bir şey mi oldu? Geçmiş olsun! –Vallâhi bir şey mi oldu? Birçok şey mi oldu? Tam bilemiyorum; ama bir bildiğim varsa artık evlâtlarımıza çok da yetişemediğimiz. Bir yerlerde yanlış […]

ŞAİR ve DİL

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Dil, bir millete ait kültür değerlerinin en mühimidir. Tarih boyunca milletçe meydana getirilen her ne varsa muhafaza edip, sonraki nesillere aktaran odur. Bu itibarla o; milletin hem hâfızasını teşkil eder, hem de o hâfızanın esasını teşkil eden genlerin geleceğe taşınmasını sağlar. Dilin kültürel veya -başka bir ifadeyle- topluma ait bir unsur oluşu, ait olduğu toplumun […]

EVLİLİK

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Gece-gündüz nice insânı boğan mecrâda, Bize îmân ile Kur’ân ebedî rehberdir… Hele tam âilenin çöktüğü bir dünyâda, Evlilik, en yüce bir sünnet-i Peygamber’dir… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

ÇANAKKALE’DE

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Îman, çağlayan gibi büyürken yüreklerde, Gülün yarası derin, bülbül ağlar seherde, His yoksulu zâlimin, gözüne inmiş perde. Sonsuzluğa açılır gökler Çanakkale’de… Meçhul asker, yurdunu bekler Çanakkale’de… Gök boşluğundan, ölüm sağnak sağnak düşmekte, Sılaya varan haber, yaraları deşmekte, Ölüm, hâtıraların küllerini eşmekte. Henüz goncayken, güller soldu Çanakkale’de… Yaşlı gözler, toprakla doldu Çanakkale’de… Açlığını unutup, tuza ekmek […]

1 2 3 4 5 235