HER OLUŞTA İZNİ VAR

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

İzniyledir kâinâtın devamı,
Var ve mevcut kalabilmek izinle,
Takdîriyle hâdisâtın kıvâmı,
Murâdına bağlı her şey dizginle,
Arzda karar kılabilmek izinle…

Hâdî ismi etmez ise tecellî,
Ne iz belli ne de olur yol belli,
Îmanları kaybederiz temelli;
Îmânı O, buluşturur özünle,
Hakk’a mü’min olabilmek izinle…

Hep farklıyız kulluktaki yarışta,
Kimi önde hedeflere varışta,
Yardımına muhtacız her karışta;
Koştursan da nâfilenle, farzınla,
Yolda menzil alabilmek izinle…

İzni ile şefaate erilir,
İzni ile cennetlere girilir,
İzni ile nur cemâli görülür;
Gayret eyle çoğun ile azınla,
Rahmetine dalabilmek izinle…

Mancınıkla ateşlere atılsak,
Boynumuzdan bıçaklara tutulsak,
Deryâlarda balıklarca yutulsak;
Kederlenme korku ile hüzünle,
Yaşamak ve ölebilmek izinle…

Hak’tan hibe her varlığa bir mikdar,
Cüz’î ölçü, kabiliyet, iktidar,
İzin neyse işe yarar o kadar;
Maksadına eremezsin cüz’ünle,
Birleştirmek, bölebilmek izinle…

Cârî nizam cârî olmaz izinsiz,
Hastalıklar sârî olmaz izinsiz,
Gayretlerin kârı olmaz izinsiz;
Teslim olup tevekkül et aczinle,
Kurtuluşu bulabilmek izinle…

Kaideler terse döner izniyle,
«Yakma!» derse, ateş söner izniyle,
Nice azlar çoğu yener izniyle;
Olsa bile adedimiz yüz binle,
Harpte galip gelebilmek izinle…

Gel ey gönül; mutmain ol, kıl karar,
Her olanda yüce Rabbin izni var,
İzni yoksa gelmez asla bir zarar;
Tedbirini seyret gönül gözünle,
Huzur, sükûn dolabilmek izinle…