Biz Fânîlere; ÖLÜM HAKİKATİNİN TELKİNİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Ölüm, mutlak hakikat. Ölümlü bir dünyadayız. Adına bizim hayat dediğimiz ama hakikatte birçok yokluğu içinde barındırdığı için ölüm olan bir hayatı yaşıyoruz.   Öldükten sonra dirileceğimize îmân ediyoruz. Âhiret hayatına geçmenin ilk durağı ölümdür. Dolayısıyla ölüm; hayatımız için bir fâsıla, bir ara, çok önemli bir dönüm noktasıdır. İyi ölebilmek, güzel ölebilmek önemli. Eğer iyi ölebilmeyi […]

Continue reading »

KUR’ÂN’I YAKANLARA CEVABIMIZ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Batı ülkelerinde çirkin bir âdet giderek yayılıyor:   Kur’ân-ı Kerîm’i yakıyorlar.   Öyle ahmaklar ki, Cenâb-ı Allâh’ın bize -tabiri caizse- cennet davetiyesi olarak gönderdiği kitabı yakıyorlar!    Bunlara karşı fert ve toplum olarak vermemiz gereken cevap nedir?    Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki;   Hak ile bâtılın mücadelesi, kıyâmete kadar devam edecektir. Cenâb-ı Allah, Âdem’i yaratıp […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -22- ŞERÎAT ve HAKİKAT

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   FAKÎH, AKĀİD ÂLİMİ ve SÛFÎ   Müellifimiz; fıkıh, tasavvuf ve akāid ilimlerinin arasında ortak olan ve farklılaşan yönlere işaret etmeye devam ediyor.    Otuz İkinci Kaide:   “Bir şeyin maddesi, (onu var […]

Continue reading »

MÜSLÜMAN YILBAŞINDA NE YAPMAMALIDIR?

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM  Batının kültür emperyalizminin en bariz tezâhürlerinden biri hiç şüphesiz noel ve yılbaşı eğlenceleridir.    Hazret-i İsa’ya bir doğum günü uydurulmuş: 25 Aralık tarihi Noel / Christmas olarak adlandırılıyor. Ortodokslarda ise takvim farklılığı sebebiyle bu tarih 7 Ocak…    Tarihçiler Hazret-i İsa’nın bu tarihte doğduğu iddiasının yanlış olduğunu beyan etse de; hıristiyanlar, kendi peygamberlerinin doğum gününü anmak adına […]

Continue reading »

208. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Gerçek tahsil nedir? Bu toprakların imkânlarıyla yetişip; sıra meyveye durmaya, karşılık vermeye gelince semenen kalîlâ / az bir bedel fark için yurt dışının yolunu tutanların meslekî tahsili mi? Değil! Gerçek tahsil nedir? Bakışlara Allâh’ın kullarını horlayıcı ukalâ bir mânâyı oturtan, herkese; «Ne kadar câhilsiniz!» diye aşağılayıcı bir bakışla baktıran akademi mi? Değil! Gerçek tahsil nedir? Sürekli batıyı hayranlıkla […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -16- İMTİHANLI YOLLAR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) NEYİN SAHTESİ OLUR? Yirmi Beşinci Kaide: “Varlık âlemine gelen bir hakikat yoktur ki; •Onun benzeri olduğu iddiasıyla karşına çıkanlar oluşmasın. •Onun hakikatine dâhil olmayan şeyleri ona katmaya çalışanlar olmasın. •Ve onu yalanlayanların varlığı […]

Continue reading »

HER HÂLÜKÂRDA NAMAZ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Namaz, îmânın kardeşi… Ferdî ibâdetlerin zirvesi… Âhirette hesap sorulacak ilk amel… Namaz, huzûr-i kalp ve huşû ile kılındıkça kötülüklerden, çirkinliklerden bizi alıkoyacak bir kalkan aynı zamanda. Beş vakit namaz; mevkût, yani vakte bağlı bir farz. Namaz; farz beş vaktin dışında nâfilelerle de Allâh’a yaklaşma, O’ndan yardım isteme vesilesidir. Cenâb-ı Allah ile mülâkat, münâcât, husûsî bir buluşmadır. […]

Continue reading »

BİZE EMÂNET CANLAR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Hak; biz insanları, Zâtını tanıyıp, O’na kulluk edelim diye yarattı. Sâir varlıkları ise, bu mârifetullah ve kulluk imtihanında bizlere hizmet için yarattı. Bu hizmet çeşit çeşit… Kimisi güneş gibi uzaktan ısı ve ışık verip hayata vesile olarak hizmet ediyor. Kimisi çiçekler gibi tefekkür ettirerek, cemâli düşündürerek hizmet ediyor. Kimisi sebzeler ve meyveler gibi rızkımıza vesile […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -15- ADIM ADIM MÂNEVİYAT TAHSİLİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) SABIRLA ve GAYRETLE… Bilginin menşei, tahsil keyfiyeti hakkında tasavvuf fıkhını okumaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz: Yirmi Dördüncü Kaide: “İlim; •Ya Şâri‘den / şerîat sahibinden, teallüm edilir / öğrenilir.” Arapçayla meşgul olanlar bilirler; Teallüm, […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -14- BU İLİM ANCAK YAŞADIKÇA…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) MÜHİM SIRALAMA Bilgi öğrenme ile onu tatbik etmenin irtibatına dair kaidelerimiz devam ediyor: Yirmi İkinci Kaide: “Bir şeyle amel etmenin sahih (geçerli) olabilmesi için, onun hükmünü ve ne vecihten (hangi yönden, hangi illetle) […]

Continue reading »
1 2 3 5