SİPERDEN MEKTUP

İbrahim Alâaddin GÖVSA Allâh’a duâ et, düşman tırpanı, Devlet ağacını yolmasın; anne! Altında dökülsün oğlunun kanı, Bayrağın gül rengi solmasın; anne! Köyden biri geldi taburumuza; Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza; Gece niyet tutup baktım yıldıza: Artık söyle o iş olmasın; anne! Düşünme boş gelse posta tatarı; Siperden akın var yarın dışarı: Kadere râzı ol; uzun yolları, Bekleyen gözlerin dolmasın; anne!

Continue reading »

ALTIN GÜNLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Mal, meyil kelimesinden gelir. İnsanların meylettiği, değer verdiği, el üstünde tuttuğu kıymetler. Hele yükte hafif pahada ağır olursa, daha bir kıymetli. Bu sebeple insanlık altın, gümüş gibi madenleri kıymet ölçüsü edindiler. Altın ve gümüş birer maden. Yerin altından zahmetlerle çıkıyor ve her yerden de çıkmıyor. Çıksa zaten değeri düşer. Bu kıymeti elde etmenin kolay yollarını arayanlar […]

Continue reading »

BİZİMDİR BİZİM!..

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Ey küffar! Bizimle nedir derdiniz?!. Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!.. Bu vatanı bize siz mi verdiniz?!. Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!.. Dünün devamıdır bugünkü oyun… Yarınki hesabı kenara koyun! Zâlimin zulmüne eğmeyiz boyun… Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!.. Kovboyun kelpleri hırlamasınlar! Yaban merkepleri zırlamasınlar! Yeter, sabrımızı zorlamasınlar! Bu VATAN, […]

Continue reading »

VATAN BİZİMDİR!

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com -Ömer HALİSDEMİR ve 15 Temmuz’un Aziz Şehidlerine!- Bir Temmuz gecesi, on beşi ayın, Çıktı hep ortaya, birkaç bin hâin. Tankları çevirdi, öz milletine, Kendi namlusunu, öz devletine. Demirler ağzından, ihânet kustu, Konuştu kahpeler, yürekler sustu. Bakarak ihânet karası gözler, «Teslim ol!» diyerek, sarf etti sözler. Sandılar bu millet, eğecek boyun, Sandılar bu millet, kurbanlık […]

Continue reading »

TERÖRİST OLDU

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Son günlerde nice meşhur hocalar, Koptu gelenekten modernist oldu. Kiminin ardından çıktı localar, Nass ile oynadı reformist oldu. Üç kitap okudu, beş tane yazdı, Onda her şey siyah ile beyazdı, Güvendi nefsine, azdıkça azdı, Savruldu sonunda bir deist oldu. Savunduğu fikre kendi uymadı, Ağzı dedi, kulakları duymadı, Dünyaları yedi yine doymadı, Devlete saldırdı terörist oldu. […]

Continue reading »

Müslüman Lâik Olabilir mi,
Ne Kadar Olabilir?

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Bilindiği üzere lâiklik, batıda ortaya çıkmış ve batıya ait olan bir kavramdır. Lâik kelimesi, Hıristiyanlık’ta ruhbanlık ve din adamları sınıfının dışındaki insanlar için kullanılıyordu. İslâm’da ruhbanlık ve din adamları sınıfı olmadığı için, aslında bizim dünyamızda böyle bir kelimenin de yeri yoktu. Ne var ki, ülkemizde XIX. asrın ikinci çeyreğinden başlayıp bir asır sonra […]

Continue reading »

FERT, CEMAAT, DEVLET ve ÜMMET…

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Orta yaşlı, başı örtülü bir hanımla tanıştırıldım, ayaküstü sohbet ediyoruz; “–Oğluma kız arıyoruz, bulamıyoruz.” diyor. Muhatabımı pek tanımıyorum, biraz da ölçmek için; “–Kur’ân kurslarımızda pırıl pırıl kızlarımız var.” diyorum. “–Aman aman, biz cemaatçi istemeyiz.” diyor. “–Diyanetin kursları da var.” diyorum. Asıl meseleyi dile getiriyor: “–Üniversite mezunu olsun, çalışsın, tercihen öğretmen veya bankacı olsun.” “–Bankacı […]

Continue reading »

İHÂNETİ GÖRDÜM…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de -15 Temmuz- Temmuz’un on beşi ekran başında, Bir anda köprüde duranlar gördüm… Duâm gözlerimin kanlı yaşında, Vatanıma tuzak kuranlar gördüm… Abdestini almış, elinde bayrak, Dalga dalga sevda yelinde bayrak, Ölüme koşana ne yapsın uçak? Tankları çığ gibi saranlar gördüm… Namus çiğnenirse, yaşamak armış, Karanlık yüzlerde ihânet varmış, Ne mutlu sonunda şehâdet varmış, Hâini alnından vuranlar […]

Continue reading »

Liyakatin Göz Ardı Edilmesinde MESELENİN DÜĞÜMLENDİĞİ YER ve HÂL ÇARESİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ Türkiye’de ideolojik kamplaşmanın tarihi batılılaşma tarihiyle birlikte başlar. XIX. asrın ikinci çeyreğinden başlayarak XX. asrın ikinci çeyreğine kadar giderek artan bir hızla; Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük gibi cereyanlar ortaya çıkıp gelişir. Bunlar kısmen tedâhul eden yönlere sahipse de umumiyetle rekabet içindedir. Bu cereyanları destekleyenlerin her birinin memleketin kurtuluşu ve «hasta adam»ın ayağa kaldırılışı […]

Continue reading »

EMÂNETLER EHLİNE!

YAZAR : Sami GÖKSÜN Emânet kelimesi çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. İnsanın; gerek Allâh’a, gerek ailesine ve gerekse içinde bulunduğu topluma ve hattâ insanlığa karşı vazife ve sorumluluklarından tutunuz da, korunmak üzere geçici bir süre için yanında bırakılan eşyaya varıncaya kadar hepsine emânet denir. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki, insanın mes’ûliyet sahasına giren her şey bir emânettir. Peygamberlerimizde bulunması gerekli beş […]

Continue reading »
1 2 3 4