İHÂNETİ GÖRDÜM…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

-15 Temmuz-

Temmuz’un on beşi ekran başında,
Bir anda köprüde duranlar gördüm…
Duâm gözlerimin kanlı yaşında,
Vatanıma tuzak kuranlar gördüm…

Abdestini almış, elinde bayrak,
Dalga dalga sevda yelinde bayrak,
Ölüme koşana ne yapsın uçak?
Tankları çığ gibi saranlar gördüm…

Namus çiğnenirse, yaşamak armış,
Karanlık yüzlerde ihânet varmış,
Ne mutlu sonunda şehâdet varmış,
Hâini alnından vuranlar gördüm…

Yâ Rab, kalplerimiz söküldü sandım,
Göklerden yıldızlar döküldü sandım,
Devletin bileği büküldü sandım,
Tarihe yine şan verenler gördüm…

Düşmanın kahpesi içime sızmış,
Rezil dünya; meğer sağır, dilsizmiş,
Bu meydanlar nice destanlar yazmış,
Alçaklardan hesap soranlar gördüm…

Meclisime bile bomba yağarken,
Ezanlar, salâlar rahmet sağarken,
Zaferin üstüne güneş doğarken,
Şükür secdesine varanlar gördüm…

Biz sevgi seliydik bendini yıkmış,
Biz aşktık, îmandık kınından çıkmış,
Gayri Türkiye’min bahtı açıkmış,
Sonsuzun sırrına erenler gördüm…

Bu dâvâ yiğidim, candan da aziz,
Bütün mazlumların ümidi biziz,
Hak yolun gazisi, şehidi biziz,
O gece cennete girenler gördüm…