BİZİMDİR BİZİM!..

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Ey küffar! Bizimle nedir derdiniz?!.
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..
Bu vatanı bize siz mi verdiniz?!.
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Dünün devamıdır bugünkü oyun…
Yarınki hesabı kenara koyun!
Zâlimin zulmüne eğmeyiz boyun…
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Kovboyun kelpleri hırlamasınlar!
Yaban merkepleri zırlamasınlar!
Yeter, sabrımızı zorlamasınlar!
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Al bayrak göklerden inmeyecektir!
Ocaklar tütecek, sönmeyecektir!
Bu millet hak yoldan dönmeyecektir!
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Bu topraklar ecdâdımın mîrâsı,
Bedeli var ama; yoktur kirası,
Şimdi bizde şehâdetin sırası…
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Dün Çanakkale’de, Sarıkamış’ta,
Kardelenler olduk her karakışta…
Kahpeler bilsin ki içte ve dışta;
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Duâ dilekçemiz Hakk’a vardı mı,
O anda ulaşır Hakk’ın yardımı…
Yâ Rab, muzaffer kıl şanlı ordumu!
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..

Birlik olup şer plânı bozalım,
Bin gâvura bir tek çukur kazalım!..
Îman ufkumuza şöyle yazalım;
Bu VATAN, bu DEVLET, bu BAYRAK bizim!..