HİDÂYET VER ALLÂH’IM!

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Nefis denen illete, Hidâyet ver Allâh’ım! Yoldan çıkan millete, Hidâyet ver Allâh’ım! Azdırana, azana, Yanlış yazı yazana, Kul arası bozana, Hidâyet ver Allâh’ım! Hak bilmeyen arsıza, Emek çalan hırsıza, Namazsıza, nursuza, Hidâyet ver Allâh’ım! Kibre köle olana, İki dilli yılana, Devlet malı çalana, Hidâyet ver Allâh’ım! Yol bilmeyen yolsuza, Çıplak gezen çulsuza, Şeytan gibi dilsize, […]

Continue reading »

İdealist Bir Aile, Hedef Gözeten Bir Gençlik ve GÜÇLÜ BİR DEVLET

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Oruç Amca; poturunun üzerine çektiği körüklü çizmeleriyle, çizgili kahverengi ceketi, sekiz köşeli lâcivert kasketi, uçları kıvrılmış kara bıyıklarıyla her sabah evinden çıkar, pazardaki tezgâhının başına giderdi. Beni şaşkına çeviren bu şıklığı ile şehrin sabit pazarında gün boyu çalışır, ailesinin maddî ihtiyaçlarını ve çocuklarının nafakasını karşılar, bunu da hiç aksatmadan, büyük bir ciddiyetle yapardı. […]

Continue reading »

RASÛLULLAH HAYATIMIZIN NERESİNDE?

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bugün gelseydi… Müslümanların İslam anlayışlarını, parçalanmışlıklarını görseydi, ne derdi acaba? Veya; Onun yaşadığı döneme gitsek… Meselâ; Yaşadığı zamanda; “Bize sadece Kur’ân yeter!” diyen var mıydı? Yaşadığı zamanda; “Sen postacısın, Sen’in vazifen sadece vahyi getirmek!” diyen var mıydı? Yaşadığı zamanda; “Sen dünya işine karışma, biz dünya işlerini kendimize göre hallederiz. Sen […]

Continue reading »

İBRETLER KİTABI

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İnsana ve toplumuna dair ilimlerin, fizik, kimya gibi kanunları var mıdır? Bu soruya cevap arayanlardan ilki İbn-i Haldun olmuş, o; devlet ve toplumları, bir organizmaya benzetmiş, doğuş-gelişme ve ölümün mukadder olduğunu ifade etmişti. O, bir devlet için 120 yıl ömür biçiyordu. Süre uzatılabilse de, ölüm mukadderdi. Hakikaten Osmanlı; altı asrı aşan ömrüyle, bu kaideyi […]

Continue reading »

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Fransız İnkılâbı, sonuçları itibarıyla dünya tarihinin en önemli siyasî kasırgalarından birisi olarak kabul edilmektedir. 14 Temmuz 1789 tarihinde Paris’te «burjuva» diye tanımlanan orta tabakanın, yoksul halk kitlelerinin desteğiyle başlattığı ayaklanmanın; siyasî, sosyal ve kültürel etkisinin günümüze kadar devam edeceği, o gün için kimse tarafından tahmin edilemezdi. İsyancıların Bastille Hapishânesi’ni basarak monarşinin sembolü yedi siyasî tutukluyu […]

Continue reading »

ÇANAKKALE ŞAHDAMARI TARİHİN!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Öyle dardayım ki, canım boğazda, Gül olup açarken kanım boğazda, Gün telâş içinde, gece niyazda; Çanakkale Mehmetçik’in bağrıdır, Çanakkale dirilişe çağrıdır… Ezanlarda hüzün, bayrakta hicran, Ah İsmail, bıçak sırtında devran, «Kurban olsun!» demiş seni doğuran; Çanakkale namus, şeref sözüdür, Çanakkale milletimin özüdür… Bu toprak sırrını açmaz ağyâra, Sözünü, kokunu bırak rüzgâra, Bir on beşlik türkü, […]

Continue reading »

HAK KILICI

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Ufkumuzdan kayıp gitmiş yıldızlar, Nerde arayayım? Kimden sorayım? Gözlerim kan ağlar, yüreğim sızlar; Umduğum menzile nasıl varayım? Emsalsiz mâzîmiz, altın bir çağdı, «Devlet ebed müddet» haşmetli dağdı, Îmânımız tamdı, sönmez çerağdı; Nifaklara karşı nasıl durayım? İnleyen ney olmuş feryat, figanım, Sînemde yangın var, tutuşmuş canım, Millet zillet içre, dinmiyor kanım; Kerbelâ kaderli baştankarayım… Düşman, […]

Continue reading »

TAMAHKÂRLIK ve FEDÂKÂRLIK…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Para, hem nimettir, hem belâ… Zenginlik, hem devlettir, hem mihnet… Bunun çok çeşitli sebepleri var. Biri de ona göz dikenin çok olması. İster, haset ve nazar gibi mânevî göz dikenleri anlayın, ister hakikaten kötülük niyetiyle gözünü karartanları anlayın; servet bazen başa belâ olabilir. Bunun için maddî imkânlara sahip olan kişiler, çevrelerine dikkat etmeliler. Büyük güç gösterilerine […]

Continue reading »

OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA İÇİNE GİRMESİ -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com “Dünya; küfür ile ayakta durur da, zulüm ile durmaz.” (Koçi Bey) 16. yüzyılın sonlarına doğru; Osmanlı devlet ve toplum yapısı, bir büyük buhran geçirdi ve meydana gelen bozulmalara bağlı olarak, devletin gelişimi duraklayarak siyasî rakiplerine karşı eski gücünden uzaklaştı. 17. yüzyıla kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yirmi milyon kilometre kareyi aşan topraklarında; çeşitli milletlerden farklı din ve […]

Continue reading »

KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA’NIN RÛHUNA GAZEL

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Allah Allah hem gazâ hem ilm ü irfan devridir! Avdet etmiş âdetâ Sultan Süleyman devridir! Mührü teslîm aldı mâdem ki zamânın Âsaf’ı; Pâdişâh avlansın artık hoşça, el-an devridir. Hamdülillâh son bulup fetret, fetihler başladı; Kutlu olsun; tûğ için, sancak için şan devridir! Hak müyesser eyleyip fetholdu âhir Kandiye, Tüm Girit sathında artık Âl-i Osman devridir. Kös […]

Continue reading »
1 2 3 4