TERÖRİST OLDU

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Son günlerde nice meşhur hocalar,
Koptu gelenekten modernist oldu.
Kiminin ardından çıktı localar,
Nass ile oynadı reformist oldu.

Üç kitap okudu, beş tane yazdı,
Onda her şey siyah ile beyazdı,
Güvendi nefsine, azdıkça azdı,
Savruldu sonunda bir deist oldu.

Savunduğu fikre kendi uymadı,
Ağzı dedi, kulakları duymadı,
Dünyaları yedi yine doymadı,
Devlete saldırdı terörist oldu.

Biri baştan muhalifti Sünnet’e,
Farklı farklı mânâ verdi cennete,
O da en sonunda düştü cinnete,
İnkâra saplandı ateist oldu.

Kul Hakkı der zaman nelere şahit,
Nerede o; muhlis, muhsin, muvahhit?!.
Dâvâsını satmış, sözde mücâhit,
Fikir meydanında anarşist oldu.