Milletleri Batıran veya Yükselten Kuvvet: EDEBİYAT VE EDEP EĞİTİMİ

Prof. Dr. Mustafa UZUN ile Değişen Toplum ve Edebiyat Üzerine… Mustafa UZUN Kimdir? 1950 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Beyazıt Deneme İlkokulu’nu bitirdi. 1968’de İstanbul İmam-Hatip Okulu’ndan, aynı yılın güz döneminde Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu. 1968-1977 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın muhtelif kademelerinde vazife yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü, 1977’de ise İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü […]

Continue reading »

DEDE EFENDİ VE AKBIYIK’TAKİ KONAK

Can ALPGÜVENÇ Son dönem edebiyatımızın büyük kıymetlerinden A. Hamdi TANPINAR’ın «rızâ ve katlanışın sofrasında boynu bükük duran Mevlevi, titiz ve her sırra vâkıf usta…» diye tanımladığı Hamamîzâde İsmail Dede Efendi, 1777’de İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası, Altımermer’deki Çavuş Hamamı’nı işleten Manastırlı Süleyman Ağa idi. Küçük İsmail, yedi yaşını doldurduğunda, Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin bitişiğindeki Çamaşırcı İlkokulu’na başladı. Sesinin güzelliği daha o […]

Continue reading »

DEĞİŞEN TOPLUM VE MÛSIKÎNİN ROLÜ-RÖPORTAJ

Bestekâr Âmir ATEŞ ile Toplumumuzdaki Sanat ve Mûsıkî Anlayışı Hakkında Konuştuk… Âmir ATEŞ Kimdir? 1942’de Kandıra’da doğdu. Küçük yaşlarda hâfızlığını ikmâl ettikten sonra İstanbul’a gelerek çok değerli hocası H. Hasan AKKUŞ’ tan tâlim, tecvid ve tashîh-i huruf dersleri aldı. Tahsîlini daha ziyade dinî alanda yapmış olan Âmir ATEŞ, Mahir İZ Hocaefendi’nin edebiyat derslerine de katıldı. Mûsıkîde zamanının önde gelen isimleri […]

Continue reading »

Ayın Tarihi

Handenur YÜKSEL GÖZDEKİ İNSAF PARILTISI! Şiirlerinde sembolizm eğilimlerinin ağır bastığı şair Ahmet Haşim, 1884’te Bağdat’ta doğdu. 12 yaşında İstanbul’a geldi. Orta öğrenimini Galatasaray Sultanîsi’nde tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yaptı. «Göl Saatleri» ve «Piyâle» isimlerini taşıyan iki şiir kitabı yayınlandı. Şiir dilinin anlaşılmaktan çok, duyulmak üzere var olduğunu; şiirin, mûsıkî ile söz arasında, sözden çok mûsıkîye yakın, aracı bir dil […]

Continue reading »

Kültür-Sanat Haberleri Yüzakı Kutlu Doğum Programları Devam Ediyor

YÜZAKI DÜZCE’ DE!.. Yüzakı Dergisi’nin Nisan ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğu Kutlu Doğum Programları ay sonunda da devam etti. 28 Nisan 2006 tarihinde Düzce’de Muradiye Vakfı Hâfız Hasan Efendi Şûbesi’nin düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı Düzce halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Programda ilk olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali AKYÜZ: «Yaşayan Kur’an Hazret-i Peygamber» konulu bir […]

Continue reading »

Sizin Köşeniz

Can toprağına Cenâb-ı Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in muhabbet damlası düşen kardeşlerimiz, Allah’ın selâmı, rahmeti, sonsuz hayır ve bereketi üzerinize olsun. Yüzakı Dergisi nice zamandır çıkıyormuş da benim haberim yokmuş. Bir dostumuz getirdi de tanış olduk. Hastalık sebebiyle evden çıkamıyoruz. Böyle olunca da kafesteki kuş gibi nâle ve feryâdımız ancak kafes içinde kalıyor. Sevgili’nin diyârından bâd-ı sabâ kokuları taşımada ve […]

Continue reading »

GÜFTELER VE BESTELER…

Sadettin KAPLAN Güfte, şarkı sözü, yani şiir; tıpkı bir gelin gibidir. Beste ise bu geline giydirilen gelinliktir. Gelin ya çok güzeldir, ya çok çirkin, ya da bunların ortasında bir yerdedir. Geline giydirilen gelinlik eğer usta bir terzinin makasından çıkmamışsa, gelinin üzerinde rüküş ve eğreti durur. Usta bir terzi, çirkin bir gelinin üzerinde bile şık duracak gelinlikler dikebilir. Ama eninde sonunda […]

Continue reading »

KİTAP TANITIMI

MUSTAFA KEMÂLEDDİN BEKRÎ ve TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ İslâm düşünce, kültür ve medeni yetinin önemli bir parçası olan tasavvuf, tarih boyunca İslâm coğrafyasında etkili olmuş ve her dönemde yetiştirdiği örnek şahsiyetleri ile topluma yön vermiştir. Osmanlı toplumunda tasavvuf ve tarîkatlarin üstlendiği fonksiyonlar, yapılan akademik ve ilmî araştırmalarla gün yüzüne çıkarılmaya devam etmektedir. Bu çerçevede esere konu edilen ve ayrıntılı olarak incelenen Mustafa […]

Continue reading »

MERHAMET ET, RAHMET BUL

Tasarım: Ali HÜSREVOĞLU Yazı türü: Celî sülüs Hat: Ali HÜSREVOĞLU Sunuş: Eskitme üzerine Özelliği: Türünde ilktir. Okunuşu: men lâ yerham lâ yürham Anlamı: Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bilgi: Bir gün Peygamber Efendimiz’in, torunu Hasan ile kölesinin oğlu Üsâme’yi birer dizine oturtup sevdiğini gören bir bedevînin, gördüğünü yadırgayarak: “Benim on çocuğum var, bunlardan hiçbirini öpmedim bile!” Demesi üzerine Peygamber Efendimiz: “Allah […]

Continue reading »

Kemerlerinizi Bağlayın! Değişiyoruz!!!

Mahmut ALPİR alpir26@yuzaki.com Çok sihirli bir kelime şu değişim. Herkesin dilinde o var, son zamanlarda. Kelimeler arasındaki kullanılma oranı da çok yüksek. Hele gençliğimiz arasında farklı bir güce sahip arasında farklı bir güce sahip olunca, sonuçlar da hiç olumlu olmuyor. Meselâ insanlar, rastgele her şeylerini değiştirmek istiyorlar. Ama bir değiştirilecek şey var, bir de değiştirilmeyecek değil mi? Bizde moda dünyasından […]

Continue reading »
1 952 953 954 955 956 958