Ravza-i Mutahhara III

Mustafa Necati BURSALI

Hâtemü’l-Enbiyâ -aleyhissalâtü vesselâm- buyuruyorlar ki:
“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzumun üzerindedir.”

Yüzlerdeki pırıltı, ne incidir, ne zehep,
Gözleri kamaştıran Mustafâ nûrudur hep!

Bu Ravza-i Pâki’de zaman bir başka güzel,
Bu Ravza-i Pâki’de tutulur aşka güzel!

Bu Ravza-i Pâki’de hep kerem, hep vefa var,
Bir selâma karşılık belki yüz bin defa var!

Bu Ravza-i Pâki’de, can mutludur, ten mutlu,
Gel eşiğine yüz sür, olmak için sen mutlu!

Sen, Yâr’e vefa göster, kalsın gümüş, zer işi,
Bu Ravza-i Pâki’de melek görür her işi!

Ne Züleyhâ sarayı, ne de lâzım şah yurdu,
Bu Ravza-i Pâki’de işte padişah yurdu!

Sıddîk ve şehidleri cem‘ etmiş RAB burada,
Ömer, Osman ve Ali, Hamza, Mus’ab burada!

Bu Ravza-i Pâki’de nağmesi var Bilâl’in,
Bahtını açık etti âlemde Yâr Bilâl’in!

Her gördüğümde bana hayret vermededir şu:
Buranın sakinleri sanki cennete komşu!

Bu Ravza-i Pâki’de, can bir, ten bir, yürek bir,
Gece-gündüz, her lâhza, çağlar selâm ve tekbir!

Bu Ravza-i Pâki’de bir namaz bine bedel,
Kat kat alır sevabı, isterse sîne bedel!

Bu Ravza-i Pâki’de: İnci, mercan, ak çiçek,
Her bir câna bir türlü vermededir Hak çiçek!

Bu Ravza-i Pâki’de zevk bitmez, safâ bitmez,
Bu Ravza-i Pâki’de, aşk-ı Mustafâ bitmez!

Bu Ravza-i Pâki’de: Var nûr, var cûd, var rahmet,
Ey eli kutlu Hızır! İndirmede Yâr rahmet!

Aşk yuvasının kuşu mekân tutmuş burada,
Nazlı ceylan yaş döker ermek için murâda!

Kim isterse bir vefâ, kim isterse naz vakti,
Bu Ravza-i Pâki’de her saniye haz vakti!

Bu Ravza-i Pâki’de çiçeği bürümez hâr,
Her can, her dal, her yaprak, çünkü rahmete mazhar!

Bir derde bin deva var, alır derdi, gamı bu,
Çünkü Hak nazargâhı, Mustafâ makâmı bu!..

Öyle nur deryası ki, bunun bulunmaz dibi,
Bu Ravza-i Pâki’de varlıkların sebebi!

A cân, senin ömründe olsa dahî çok gece,
Bu Ravza-i Pâki’de âşıklara yok gece!