Vermiyor

KÂFÎ (Ekrem KAFTAN)

Aylar var ki âsuman bana ilham vermiyor
Dinlediğim şarkılar gönlüme gam vermiyor

Arza küsmüş yıldızlar yanmaz oldu her gece
Sevgili nisyân ile lebinden cam vermiyor

Gül ıtrını kaybetmiş solmanın korkusundan
Goncalar açılıp da gönle selâm vermiyor

Gecenin rengi gâib bulutların ardında
Mehtap kıskanç bir âşık, dile kelâm vermiyor

Şâirin sükûtunu idrâkten âciz âlem
Şiirlerim uşşâka dahi nizam vermiyor

Bekliyorum dâimâ elimde kalemimle
Helâlden bekler iken, nice haram vermiyor

İlâhî aç mülkünü, gezsin bu Kâfî kulun
Biliyorsun şâirlik bana bir nam vermiyor!