Vuslat Yakarışları

Rıfat ARAZ

Yâ Rab, bir aşk verdin bana;
Yanıp durdum Sen’den yana!..
Canı kurban dedim Sana;
Rahîm sensin, rahmet Sen’in!..

Ezel ebed devletin var;
Her zerrede, ibretin var!..
Ne tükenmez servetin var;
Rezzak Sen’sin, nimet Sen’in!..

Benden yakın oldun bana;
Hangi yüzle dönem Sana?!.
Akıl yetmez bu devrâna;
Kādir sensin, kudret Sen’in!..

Gelen gider, giden gelmez;
Bilen bilsin bu can ölmez!..
Onca sırrı çözen olmaz;
Hakîm Sen’sin, hikmet Sen’in!..

Şükrü bulduk varlık ile;
Sabrı gördük darlık ile!..
Edep derdik erlik ile;
Rahman Sen’sin, izzet Sen’in!..

Kalp, adınla Sen’i okur;
Söz, öz ile bir aşk dokur!..
Elimdedir verdiğin nûr;
Samed Sen’sin, himmet Sen’in!..