Pişmanlık -Hayrânî’ye nazîre-

(SEFERÎ) Nejat SEFERCİOĞLU

Sevdik ey dil kimi gördük ise cânan diyerek
Görmedik gerçi vefâ kimsede derman diyerek

Her güzel çehreye kandık da top ettik başımız
O kement saçlara düştük yine çevgan diyerek

Sakladık kaç senedir sînede tek cânımızı
Vermedik kimseye aslâ sana kurban diyerek

Özenip yok yere Ferhâd ile Mecnûn‘a inat
Daldık aşkın yüce deryâsına âsan diyerek

Elde fırsat var iken kadrini fehmeylemedik
Seferî‘yiz gezeriz ilm ile irfan diyerek

 

Vezni: feilâtün feilâtün feilâtün feilün
(fâilâtün) (fa’lün)