GERÇEK OLAN

Aysen AKDEMİR   Eşyaya güzel ad veren Aşka cennetten tat veren Her tohuma hayat veren Erk, senin erkindir, Rabb’im! Her konalga bir âşiyan Âşiyanlarda yaşayan Tevhîd bayrağı taşıyan Türk, senin Türk’ündür, Rabb’im! Çağırırım avaz avaz Avazımı keser ayaz Yazın yeşil, kışın beyaz Mülk senin mülkündür, Rabb’im! Dört mevsim dağ-taş giyinir Yürek aşkınla devinir… Bir tadan ebed sevinir, Görk senin görkündür, […]

Okumaya Devam Edin...;

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ-3

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL KATKI MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI Asitler Gıdalara ekşi bir tad vermek, kabartıcı maddelerden karbondioksit gazının serbestleşmesini kolaylaştırmak ve ayrıca bazı boya maddelerinin erimesini temin için kullanılan maddelerdir. Yapışmayı Önleyici Maddeler (Anti-Caking Agents) Gıdaların içerisindeki değişik maddelerin birbirine yapışmaya meyillerini azaltan maddelerdir. Köpüklenmeyi Önleyici Maddeler (Anti-Foaming Agents) Reçel ve benzeri gıdaların kaynatılması sırasında kabın üstünde biriken beyaz tabakanın teşekkülünü […]

Okumaya Devam Edin...;

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ–2

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL Gıda imalâtçıları bazı maddeleri belli miktarlarda esas gıdaların içine katma hakkına sahiptirler. Bu maddelerin bazıları hayvanî veya bitki menşelidir, bazıları ise doğrudan kimyevî maddelerdir. Bazıları sadece suda erir, sudan başka bir yerde erimez, bazıları ise sadece alkolde erir ve alkolden başka bir yerde erimez, bazıları yerine göre bazen suda, bazen alkolde erir, bazıları ise sadece yağda […]

Okumaya Devam Edin...;

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ–1

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL GİRİŞ Yurt dışına çıkmaya niyetli hemen her vatandaşın kafasını daha ülkeden ayrılmadan kurcalamaya başlayan üç önemli konu vardır. Bunlardan birincisi bulunduğu yere göre kıblenin yönünün tayini, ikincisi namaz vakitleri, üçüncüsü ise yeme-içme meselesidir. Son zamanlarda bulunduğu konuma göre kolayca ayarlanıp kıbleyi gösteren pusulalar ve mahallî saatlere göre hazırlanmış namaz vakitlerini içeren küçük cep takvimleri bu önemli […]

Okumaya Devam Edin...;

1. Sayı TAKDİM

Başlarken… Değerli okuyucularımız, Türk edebiyatı ve insanının yüzyılları kuşatan ve yaşatan ikliminde bir fidan da biz diktik. Âit olduğumuz o mukaddes iklîmin timsâli olabilme gayretimiz dolayısıyla da dergimizin adına YÜZAKI dedik. Bilgi ve iletişim teknolojisiyle başı dönen bir dünyânın maddecilik ve kirlenmişlik çukuruna yönelmesine karşı enerjisini öz güneşinden alarak kendini pırıl pırıl bir ay hâline getirebilmeyi ifâde için YÜZAKI dedik. […]

Okumaya Devam Edin...;

YÜZAKI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Kara yerden yedi kat gök ileri, Bir ufuk minberi, tûbâ YÜZAKI!.. Kötü dünyâda meleklik hüneri, Sâfiyet serveri, beyzâ YÜZAKI!..   Sızamaz meyveye mikroplu sular, Köklerin kir yıkayan rahmeti var. Yine binlerce asır, berrak akar, Çağların kevseri, deryâ YÜZAKI…   Yakalım ay gibi göklerde özü, Açalım her gece cânâna gözü, Parlatıp söyletelim, câna, sözü, Yüreğin defteri, […]

Okumaya Devam Edin...;

ŞİİR SULTAN

Bekir Sıtkı ERDOĞAN Denizler kirlendi, karalar kirlendi, hava kirlenmesi dedik, çâreler aradık, bulduk. Şimdi bir kültür kirlenmesi var; bunun çaresi zor. Onun için dergi çıkacak diye değil, derginizin ismine sevindim. Yüzakı Dergisi… Çok güzel, tam yerinde bir isim bulmuşsunuz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkalım bunun içinden. Çünkü biz Türk milleti olarak birçok şeylere yenildik, ama ayağa kalkmasını yine bildik. Anlaşıldı ki […]

Okumaya Devam Edin...;

GÖZ COĞRAFYASI

Abdurrahim KARAKOÇ Yollara bakardın hep korka korka Dalardı gözlerin, hatırlar mısın? En kısa zamanı otuza, kırka Bölerdi gözlerin, hatırlar mısın? Kavgalıydın bir kadersiz baş ile Gücün yetse kovalardın taş ile Kederlenir mercan mercan yaş ile Dolardı gözlerin, hatırlar mısın? Çıkar seyrederdin tepeyi, dağı İnerdin sessizce dağdan aşağı Her adım attıkça kara toprağı Sulardı gözlerin, hatırlar mısın? Zaman hızlı, kaçamadın önünden […]

Okumaya Devam Edin...;

CENÂBI HAK’TAN İZİN İÇİN YAKARI

 BEKİR SITKI ERDOĞAN   -Tevhîd-   CENÂBI HAK’TAN İZİN İÇİN YAKARI     Ezelden böyle teksin, taa ebet bir teksin Allâh’ım, Senin tek örneğin yok, tekte sen örneksin Allâh’ım.   Bu dış gözlerle vahdet pek seçilmez, her taraf kesret, Yeter bir iç bakış; pür nûr olur her aksin Allâh’ım…   Ömürler bir yorumluk düş, umurlar bir serâb ancak, Meğer sen, sâde sen, her yerde sen gerçeksin Allâh’ım!   Rehîniz borca biz, canlar senindir vâdeler senden, Milim şaşmaz öderken, çünki sen desteksin Allâh’ım.   Bu fânî tâcın altından ne sultanlar gelip geçmiş, Senin tahtın bekâ, sen üste en yükseksin Allâh’ım.   Elif* nâçiz bir imbiktir, hidâyet kıl ki her nazmı, İlâhî feyze ermiş haddelerden çeksin Allâh’ım…   Nihâî bunca yıldır savrulur hâlâ hasat-harman, Tohumluktur bu mısrâlar izin ver […]

Okumaya Devam Edin...;

KÖK AŞISI

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Şekspir’e gösterdiğinde aldığı cevap şu oldu: ” Dostum, siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın…” Bu cümle, muhatap kâbiliyetli ve liyâkatli olsaydı, muhtemelen şöyle olacaktı: ” Tebrik ederim, siz yazın, hep yazın, mutlakâ yazın…” Ancak böylesi bir tahlil, edebiyat ve şiire tamamen bîgâne, kaba bir duvarcıya […]

Okumaya Devam Edin...;
1 899 900 901