Dakar’dan Bir Kurs Manzarası GÜNDE BİR ÖĞÜN

Bünyamin ÇİL

buncilson@hotmail.com

Geçen ay IBS olarak Senegal-Dakar’daki İslâm Konferansı Teşkilâtı İnsanî Yardım Forumu Birinci NGO toplantısına katıldık. IBS bu forumun kurucu üyesi. Bu, Afrika’ya ilk yolculuğumdu. Pek çok vesile ile haberdar olduğum, Afrika’daki açlık, fakirlik ve sefaleti bizzat müşahede etmek imkânı oldu.

Doğrusu gördüklerim, anlatılanlardan hafif değil belki daha vahim. İç kesimlerde fakirlik dehşet. Ev, su, gıda, giyim ilh. sıkıntısı had safhada. Fakat buna rağmen bu yoksul insanlarda, insanı hayrette bırakan derin bir tevekkül var.

Burada ziyaret ettiğimiz yerler arasında bir de Kur’ân Kursu vardı. Öğrencilere günde ancak bir öğün yemek verebiliyorlar. Daha acısı çocuklar öğleye kadar okuyor, öğleden sonra ellerine bir tas verilip sokaklara, çarşılara dilenciliğe gönderiliyorlar.

Talebeler ne bulursa arpa, buğday, meyve, eski elbise, para ilh. toplayıp kursa getiriyor. Akşam tasnif edilip, kursun ihtiyaçları ancak böyle giderilebiliyor.

Ülkemizde konforlu bina ve yurtlarda okuyan gençlerimize, çocukları için bütün imkânlarını sarf eden biz ebeveynlere büyük ibretler vardı bu manzarada. Büyük dersler vardı. Biz, varlık içinde yüzerken okumuyoruz. Onlar ise sefalet içerisinde dahî eğitimi bırakmıyorlar.

Bu sebeple hem o bağlılıktan ders almak, hem de içinde bulunduğumuz nimetlere şükür içinde olmak adına, onlara yardım etmek bizim mes’ûliyetimiz altında bulunuyor. Aynı vücudun âzâları gibi dayanışma içinde olmak, böyle iç burkan tablolar, elem veren manzaralar karşısında titremek, teyakkuza geçmek boynumuzun borcu.

Milletlerarası teşkilâtlar ve organizasyonlarda da yer alarak, dualarınız ve yardımlarınızla sizleri mâtemlerin civarına bağlayan şefkat köprünüz olmak yolunda bu borcun üzerimize düşenini ödeme yolundayız.

Dualarınızla.