Râşid Halîfeler Dönemi (Hulefâ-i Râşidîn) BÖLÜM I

Ahmet MERAL Hazret-i Ebûbekir Dönemi -2 (632-634) Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, ulaşınca da onu geç! [Hazret-i Ebûbekir] “YANLIŞ HAREKET EDERSEM BENİ DOĞRULTUNUZ!” Hazret-i Ebûbekir, halîfe olarak seçilmesinin hemen ardından Hazret-i Peygamber’in ev halkı tarafından yürütülen Hazret-i Rasûl’ün teçhiz ve defin işlemleri hakkında Hazret-i Ali’den bilgi aldı. Ertesi gün Mescid-i Nebevî’de yapılan biat toplantısına İslâm toplumunun ileri gelenleri, kabîle […]

Continue reading »

AYIN TARİHİ

Handenur YÜKSEL “Seni sevindiren, seni sevinç ve neşe içinde tutan sevgili, seni üzen ve kendisinden sıkıntı duyduğun sevgilinin aynıdır. Hep O’dur, hep O’ndandır. Bunun böyle olduğunu bildiğin hâlde niçin boş yere üzülüyor, sıkıntının elinde âciz kalıyorsun?” DENİZ BANA DÜŞTÜ! Ünlü romancılarımızdan Ercüment Ekrem TALU 1886’da İstanbul’da doğdu. Meşhur yazar Recaizâde Ekrem’in oğludur. Galatasaray Sultanîsi’ni bitirdikten sonra gönderildiği Paris’te siyasî bilgiler […]

Continue reading »

Sultan III. Selim’in Beste Odası

Can ALPGÜVENÇ Aynalıkavak Kasrı, yeni düzenlemelerle bir «müze-saray» olarak halkın ziyaretine açıldı. Sultan III. Selim’in Beste Odası Eğer bu mekânda gözlerinizi bir an için kapatırsanız, kulaklarınızın sultanın üflediği duygu ve derinlik dolu ney nağmeleriyle dolduğunu duyar gibi olursunuz. Osmanlı Hânedanı’nda irsî olan sanatkârlık özelliği, Sultan III. Selim’de de kendini gösterir. Padişahlar arasında, özellikle mûsıkî alanında onun apayrı bir yeri vardır. […]

Continue reading »

Bir Cemiyetin Istırabı

B. Cahit ÖZDEMİR Bir zamanlar Avrupa’da, Türklerin hayat tarzını taklit etmek modaydı. Özellikle yüksek tabakada, Türkçe konuşmak, Türkler gibi giyinmek, bir farklılıktı. Zamanın meşhur müzisyenleri için, bir «Türk Marşı» yazmak âdetti. Vaktin bazı yabancı seyyah, resmî vazifeli ve diplomatlarının eserlerinde, muhteşem mâzîmize ait bir devrin içtimaî yapısı, hayranlık ifadeleriyle şu minvalde tasvir ediliyor:a Fransız Du Loir’in 1654 tarihli seyahatnâmesinde: “Bu […]

Continue reading »

Râşid Halîfeler Dönemi (Hulefâ-i Râşidîn) BÖLÜM I

Ahmet MERAL Hazret-i Peygamber’in en yakın halkası arasında yer alan Hazret-i Ebûbekir’in Mekke’deki Müslümanlara eziyetlerin yaşandığı dönemde baskı, şiddet ve acıların azaltılmasında etkin ve koruyucu roller üstlendiği bilinmektedir. HAZRET-İ EBÛBEKİR DÖNEMİ (632-634): Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, ulaşınca da onu geç! [Hazret-i Ebûbekir-i Sıddîyk -radıyâllâhu anh-] ŞAHSİYETİ Râşid halîfeler döneminin ilk halîfesi Hazret-i Ebûbekir’in, Hazret-i Peygamber’den iki ya da […]

Continue reading »

Sepetçioğlu’nun Gözüyle Edebiyatçılarımız – 4 –

Mehmet Nuri YARDIM “Benim için Cağaloğlu daha çok kitaplar ve yazarlar demekti, dergiler de buradaydı ve gazetelerle gazetecilerden çok ilgimi çekiyordu.” YAŞAR KEMAL PORTRESİ Yüreği millî duygularla yüklü olan Sepetçioğlu’nun kaleminden çıkan kısa, özlü ve keskin gözlemlerle ortaya konulan Yaşar Kemal portresi bir hayli ilgi çekici çizgiler taşıyor. «İnce Memed»in yazarını, romancımızın bakışıyla görmek bize yeni ufuklar açıyor: “Onu ben, […]

Continue reading »

“ÖYLE Mİ? ALLAH ALLAH!”

Handenur YÜKSEL Gazeteci, şair ve yazar Osman Yüksel SERGENGEÇTİ, 1917’de Akseki’de doğdu. Yüksek öğrenimi sırasında, gençliği kışkırttığı iddiasıyla tutuklandı ve okulunu bitirmesine izin verilmedi. Yönetimlerce sürekli kapatılan «Serdengeçti» isimli dergisi, yayında bulunduğu 16 yıl içinde sadece 33 sayı çıkabildi. Tek parti idaresinin dindarlar üzerindeki ağır baskılarını protesto eden aydınlar arasında her zaman ön safta yer aldı. 1965’te bir dönem milletvekili […]

Continue reading »

Üsküdar’da Bir Kösem Sultan Hayratı

Can ALPGÜVENÇ Çinili Cami’deki firuze çiniler; 16’ncı asır desenlerinin 17’nci asra yansıyan görüntüsüdür. Üsküdar’da Bir Kösem Sultan Hayratı Vâlide Sultan, ihtirası yanında çok cömert ve hayırsever bir kadındı. Zindanları gezer, borçluların borçlarını ödeyerek onları hapisten kurtarırdı. Muhteris bir kadın olan Kösem Mahpeyker Sultan, eşi Sultan I. Ahmet’in vefatından sonra, Sultan I. Mustafa ve II. Osman (Genç Osman) dönemlerinde altı yıl […]

Continue reading »

İslâmiyet’in Doğuşu BÖLÜM VI

Ahmet MERAL Hazret-i Peygamber’in Vedâ ve Vefatı “Bu gün dininizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum.” (Mâide 3) Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed! Yunus Emre VEDÂ HACCI Hicretin 10’uncu yılında Hazret-i Peygamber, ashâbı ile beraber kutsal toprakları ziyaret etmek amacıyla 22 Şubat 632 günü Medine’den ayrılarak Mekke’ye […]

Continue reading »

Sepetçioğlu’nun GözüyleEdebiyatçılarımız -3

Mehmet Nuri YARDIM BİR HİSARCI ŞAİR DAHA Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU, şişirilmiş şairlerin dışında ürünlerini sessizce veren, edebiyatı ve şiiri ciddiye alarak güzel bir edebî ekolü oluşturan Hisarcıları çok sever. Karaer’den sonra sevdiği bir diğer Hisarcı şair ise Gültekin SAMANOĞLU’dur. Şairi «Yağmak ve Gürlemek» başlıklı yazıda tanıtırken: “O, benim dostum! En sıkıntılı günlerimin arkadaşı oldu. Benim yakınım sanılan birçok kimse bile […]

Continue reading »
1 42 43 44 45 46