Üsküdar’da Bir Kösem Sultan Hayratı

Can ALPGÜVENÇ Çinili Cami’deki firuze çiniler; 16’ncı asır desenlerinin 17’nci asra yansıyan görüntüsüdür. Üsküdar’da Bir Kösem Sultan Hayratı Vâlide Sultan, ihtirası yanında çok cömert ve hayırsever bir kadındı. Zindanları gezer, borçluların borçlarını ödeyerek onları hapisten kurtarırdı. Muhteris bir kadın olan Kösem Mahpeyker Sultan, eşi Sultan I. Ahmet’in vefatından sonra, Sultan I. Mustafa ve II. Osman (Genç Osman) dönemlerinde altı yıl […]

İslâmiyet’in Doğuşu BÖLÜM VI

Ahmet MERAL Hazret-i Peygamber’in Vedâ ve Vefatı “Bu gün dininizi kemâle erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnut oldum.” (Mâide 3) Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed! Yunus Emre VEDÂ HACCI Hicretin 10’uncu yılında Hazret-i Peygamber, ashâbı ile beraber kutsal toprakları ziyaret etmek amacıyla 22 Şubat 632 günü Medine’den ayrılarak Mekke’ye […]

Sepetçioğlu’nun Gözüyle Edebiyatçılarımız -2

Mehmet Nuri YARDIM BİR GARİP İMTİHAN İşin keyifli tarafı asıl şimdi geliyor. Dört ünlü hoca Mustafa Necati’yi imtihan edecektir. Yazarımızın «dört dörtlük» olarak tanımladığı bu hocalara bakışı ilginçtir, bırakalım anlatmaya devam etsin: “Son sınıftaydık. Lise bitirme imtihanlarında edebiyat imtihanında bu dört hocanın dördü birden geldi. Dördü de ünlüydü, dördü de gerçekten biliyordu hocalığı, dört dörtlük hocaydılar. Nihal ATSIZ Bey Türkçüydü, […]

BİN ALTINI ÇOCUĞA VER!

Handenur YÜKSEL İslâm’da hukukî düşünce ve ictihad metodunda çığır açan, büyük müctehid, Hanefî Mezhebi’nin kurucusu İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe 699’da Kûfe’de doğdu. Ticaretle uğraşan varlıklı bir ailenin çocuğudur. İlim öğrenmeye başlamadan önce kumaş ticareti yaptı. Önce akaid, sonra da fıkıh ilmine yöneldi. 100’e yakın tabiîn âlimiyle görüştüğü ve birçok kimseden hadis dinlediği rivâyet edilir. Son Emevî halîfesi II. Mervan’ın teklif […]

Suyun Aldığı Cami: Ayazma

Can ALPGÜVENÇ Sultan III. Mustafa: «Üç cami yaptırdım, üçüne de başkaları sahip çıktı!» diyordu. Suyun Aldığı Cami: Ayazma 30 Ekim 1757’de, eski Londra elçilerimizden Koca Ragıp Paşa’nın sadrazamlık döneminde tahta çıkan Sultan III. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’la kardeşi Şehzade Süleyman adına bir cami yaptırmak istedi. Bu cami için Üsküdar’da, hem Kız Kulesi’ne, hem de Marmara ve Boğaz girişine hâkim bir […]

İslâmiyet’in Doğuşu BÖLÜM IV

Ahmet MERAL HAYBER’İN ALINIŞI (629) Hudeybiye Barışı’ndan sonra Hazret-i Peygamber kısa bir hazırlık yaptırdı ve içinde yaralıların bakımıyla ilgilenecek 20 gönüllü hemşire kadının da bulunduğu, 1400’ü yaya, 200’ü atlı Müslüman’dan oluşan bir orduyla Hayber üzerine yürüdü. Hayber, Medine- ’ye 150 km. mesafede, Suriye yolu üzerinde, Yahudilerin yaşadığı, stratejik öneme sahip bereketli topraklardan oluşmuş bir vahaydı. İçinde 7 kale bulunan bu […]

1 41 42 43