Türkçem

Hadi ÖNAL Düşüncemsin, duyarlığım, benliğim Kıta kıta, ülke ülke dil Türkçem! Kimliğimsin, içtenliğim, yüreğim Gönül sazım türkü türkü tel Türkçem! Dedem Korkut, ölmez yaşar seninle Öğütleri çağlar aşar seninle Türk evlâdı ilme koşar seninle Kar suyundan çağlayanım, sel Türkçem! Kitâbemsin, Yenisey’de dikili Destanımsın demet demet ekili Sensin Türk’ün göğe yükselen eli Duam seni yüceltmeye bil Türkçem! Altaylar’dan Kafkaslar’a yol oldun […]

Ne Kul Etti, Ne Âzâd Etti!

Harun ÖĞMÜŞ Yine kâfir saçı dünyâmızı ifsâd etti Yine câdû gözü bin bir büyü îcâd etti Gönle bir işve edip bağladı ammâ saçına Sonra hakkıyla ne kul etti, ne âzâd etti Ne gönül ye’se düşüp etti harâbâta vedâ Ne de sâkî bizi bir cür’a ilen şâd etti Bir ömürdür sürüyor gelgiti aşkın canda Bir nefes gülse gönül bir nice feryâd […]

Ardına Düştüm

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) Gönül bu sevdada yoruldu derken, Leylâ’dan bir izin ardına düştüm… Küçük bir dereden bile ürkerken, Koca bir denizin ardına düştüm. Gül-endam güzellikler dem dem uyanır, Lâhzada tükenir sanki bin asır, Çözmek istedikçe düğümlenir sır, Derûnî bir sözün ardına düştüm. Bilmem ne aradım ömrüm boyunca, Kandıkça susardım, açtım doyunca, Yâsemen kokulu aşkı duyunca, Goncada bir gizin ardına düştüm. […]

Tahmis

CEMÂLÎ (Mustafa ASLAN) Girne, 20 Kasım 2006 Pazartesi -Seferî’nin gazelini tahmis- Bir yolcu gelir kal denecek han mı bulunmaz? Mihmânı gelen hânede ihsan mı bulunmaz? Dünyâda hemen âşığa cânan mı bulunmaz? Cânan dilesin tek ona kurban mı bulunmaz? Uğrunda fedâ eylenecek can mı bulunmaz? Bülbül gibi âh etse gönül gonca gülünden Evrâdı düşürmüş ebedî burda dilinden Bin âşığa âteş verir […]

Beytullah’ta

CELİL (Halil GÖKKAYA) Bu ezanlar kalplere nur, Döker geçer Beytullah’ta… Habeşli Bilâl’ın hüznü, Çöker geçer Beytullah’ta… Parlar herkesin yüzleri, İhlâs doldurur özleri. Sanki Rasûl’ün gözleri, Bakar geçer Beytullah’ta… Vazgeçtim dünya aşımdan, Huzur duydum gözyaşımdan. Ben dursam, aklım başımdan Çıkar geçer Beytullah’ta… Fırsat bilip genç çağını, Sıkılaştır dost bağını. İsteyen gurur dağını; Yıkar geçer Beytullah’ta… Gidebilsem her sene de, Gönlüm kanmıyor […]

Nur Şafağında

Bestami YAZGAN Dua çiçekli, Güzel dilekli, Hakk’ı söyleyen Dil eyle bizi! Rahmet çağında, Nur şafağında, Bir Muhammedî Gül eyle bizi! Ne geç, ne erken Göçüp giderken, Râzı olduğun Kul eyle bizi! Cümle işinde Rasûl peşinde, Cennete giden Yol eyle bizi! Aşkına düşen, Yüreği rûşen, Zikrinle coşan Sel eyle bizi!

Kurban Olurum!

Ahmet ARSLAN Şirin canın sultanını Anana kurban olurum! İsmail gibi nefsini Yenene kurban olurum! Gönül sevgi sarrafında Cevheri kalp tarafında. Bu aşkının etrafında Dönene kurban olurum! Özüm Muhammed elinde Gezdik âlemi dilinde… Mevlâ’mın doğru yolunda Yanana kurban olurum! Ömür geçti yel misâli Sonu olan yol misâli. Ocağında kül misâli Sönene kurban olurum! Tutundum sevgi dalından Sapar mıyım hiç yolundan? Doyumsuz […]

Dosta Çağrı

Aysen AKDEMİR Ey ışık gibi akan su, Yaklaş bana kulaç kulaç! Sana bir havuz bağladım. Saçları çimen kokan su, Yaklaş bana kulaç kulaç! Benim şevketli efendim, Yaklaş bana adım adım! Hem kolum ol, hem kanadım; Sabahım, öğlem, ikindim, Yaklaş bana adım adım! Geçmiş takıldı ağıma, Çekiyorum yavaş yavaş. Yüksekten düşüyor bir taş, Deniz kırılıveriyor, Çekiyorum yavaş yavaş. Yüzlerce ayna kırığı, […]

-Âşık ve Yanık Ziyaretçilerinin Diliyle- Hazret-i Peygamber’e Arzıhâl

ŞAİR : SEYRÎ (M.Ali EŞMELİ) -6 ay 23 yıl süren Nebevî takvîme 23 kıt’a 1 beyit- Ravza-i Mutahhara… Tariflere sığmaz bir aşk mahşeri. Bin bir yüreğin tek bir gönül etrafında pervane kesildiği cennet. Orada öyle bir iklim-i muhabbet var ki, insan yedi kat göklerden öte bir âlemde yaşıyor gibi. Orada öyle bir zemzem-i sevda var ki, bir yudumu ebedî mestâne […]

HAZRET-İ MEVLÂNÂ

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Feilâtün/feilâtün/feilâtün/feilün Evliyâ çehresidir sûreti Mevlânâ’nın… Enbiya behresidir sîreti Mevlânâ’nın… Âlemin ardına âlimce ve ârifçe bakar; Çoğalır katlanarak hayreti Mevlânâ’nın… Nûra hâmil gecelerden uyanır bir sehere, «Şems»i görmekle biter, fetreti Mevlânâ’nın… Rûhu nefsin kafesinden çıkarış hamlesidir, Canhıraş uğraşı, tüm gayreti Mevlânâ’nın… Aşka burhân olan üstâda muhabbet doludur, Sahte rehberleredir nefreti Mevlânâ’nın… Mesnevî… İnci ve mercan dolu mânâ denizi, […]

1 335 336 337 338 339 350