BİLMEM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Gönlümü yalnızca yâre verdim ben,
Gurbette ağyârın hâlini bilmem!..
Vuslat deryasına çoktan erdim ben,
Gurbette ağyârın hâlini bilmem!..

Aktı gözyaşlarım, sînem ıslandı,
Hüzünlü yüreğim Hakk’a yaslandı,
Dünyayı tepince nefsim uslandı,
Gurbette ağyârın hâlini bilmem!..

Hiçbir şey cezbetmez beni dünyada,
Aşkım depreşiyor dâim hülyada,
Visâle koşuyor rûhum rüyada,
Gurbette ağyârın hâlini bilmem!..

Sükûtî’yim, malda-mülkte gözüm yok,
Aşk odunda yanan gönlüm zaten tok,
Yârin her nazarı zehirli bir ok!
Gurbette ağyârın hâlini bilmem!..