HÜZÜN YÜKLÜ BİR HALVETTE…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Meyil saldım gül yerine,
Gülün ne hoş gülzârı var!..
Daldım mânâ gevherine,
Dostun Dost’a ikrârı var!..

Sevdası var her bir âhın;
Çilesi var her felâhın!..
Gönül denen bu dergâhın;
Arzdan Arş’a serdârı var!..

Gamla döner sabır taşın;
Bedeli var her bir işin!..
Elif diyen kanlı yaşın,
Dilden ince efkârı var!..

Bir hayır yap gelsin ele;
Nefsin duya, nefsin bile!..
Gel dokunma bir gönüle,
Onda kudret nazarı var!..

Seste, renkte, türde, hâlde,
Bir hikmet var her âmilde!..
Hüzün yüklü bu menzilde,
Bir hicretin rüzgârı var!..

Yoktan vara eyle nazar,
Kurulmuş mu, böyle pazar?..
Bu ne hilkat, bu ne esrar,
Mansur gibi ber-dârı var!..

04 Kasım 2011