-Sâmi Efendi -Kuddise Sirruh- Hazretleri’nin Bağlılarından- MUSTAFA ALEMDAR AMCA

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

Mahmud Sâmi koymuştu çocuğunun adını,
Ukbâya uçtu evlâd, o yuttu feryâdını,
Sabırla boyun büktü: «O vermişti, O aldı»,
Tevekkül denizine, isyan etmeden daldı.
Azrâil’e Hak sorar: «Ne dedi yanık kulum?»
«Fânîyim bu dünyada, Mevlâ’ya döner yolum.»
Allah der ki: «Ona Hamd Köşkü bağışlıyorum!»*

Alemdar Amca vefâ ve sadâkat timsâli,
Lâyık oldu Pîri’ne, örnek oldu her hâli,
Evini dükkânını, Allah dostuna açtı,
Muhabbet pınar oldu, sohbet gönle ilâçtı.
Dâr-ı bekâya etti Aralık’ta irtihâl,
Âcizâne yollarız Mevlâmız’a arzuhâl,
Rabbim bize de lutfet, onlardan bir parça hâl!

Mübârek rûhuna üç İhlâs bir Fâtiha…

Altınoluk, (Mart 1998), sa: 145, s. 37

* Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
“Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah Teâlâ meleklerine;
«–Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi?» diye sorar. Onlar da;
«–Evet.» diye cevap verirler. Allah Teâlâ;
«–Kulumun gönül meyvesini mi kopardınız?» diye sorar. Melekler;
«–Evet.» diye cevap verirler. Allah Teâlâ tekrar;
«–O zaman kulum ne dedi?» diye sorar. Melekler;
«–Sana hamdetti ve; ‘Biz Allah’tan geldik, Allâh’a döneceğiz.’ dedi.» diye cevap verirler.
O zaman Allah Teâlâ şöyle buyurur:
«–Kulum için cennette bir köşk yapın ve ona hamd köşkü adını verin.»” (Tirmizî, Cenâiz, 36)