MÂTEM

Recep YILDIZ Nuray KALKAN Hanımefendi’nin aziz hâtırasına… Rüzgârda salâlar duyulur, sonbahar ağlar. Beyhûde bir akşamdır, eser şehre bu mâtem… Eylül bizi hep böyle fecî bir yere bağlar; Tenhâ geceler, boş bir ufuk, kupkuru âlem… Kabristana mesken denecek, toprağa mescit! Azrâil’e baş kaldıracak boynum eğildi… «Neylersin ölüm herkese malum» diye Câhit1, Söylerdi, duyardık da… Bu iş böyle değildi. Bir içli salâ, […]

LÜTFUNA GELDİK

MECNÛN – TÂLÎ (İbrahim Hakkı UZUN Mustafa KÜÇÜKAŞCI) 27 Eylül 2006 Rabbim! bize ikrâm ediver lütfuna geldik! Mâtemleri bayrâm ediver lütfuna geldik! Yâ Rab, sana kulluk edebilmiş değiliz biz! Her noksanı sen tâm ediver lütfuna geldik! Dillerdeki tasdîki gönüllerde yeşertip Ham özleri İslâm ediver lütfuna geldik! Yâ Rab, eritip mum gibi aşkınla bu gönlü, Mânâ dolu bir câm ediver lütfuna […]

ÂRİFLER SOFRASI

Mahmut TOPBAŞLI Kıvılcımdan yangınlar üretirdim kendime, Kime arz-ı hâl etsem, acep arz-ı hâl kime? Düşerdim bir hayâlin ardına geniş geniş, Tartardı sanki yokluk, başlardı bir tükeniş. Gün gelir umursamaz, kızgın çölde koşardım, Gün gelir bir lahzada, Kaf Dağı’nı aşardım. Işık tutardı aklım, mantık aynalarına, Sonra forsa olurdum, serap mavnalarına. Uyanıp hayallerden, sıyrılıp bin bir düşten, Artık vazgeçti gönlüm hakîkatle dövüşten. […]

GAZEL

Mustafa TAHRALI İstanbul 1977 Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi Sînemizden savurur göklere hicrân ateşi Nasıl olmaz bu cihan bir koca yangından eser Gözlerin gördüğü baştan başa cânân ateşi Kanayan rengi gülün al al alevdir yakıcı Ettirir bülbüle feryâd gülistân ateşi Aşk ezelden beri döndürmede pervâneleri Kimi yanmış kimi dönmekte perîşân, ateşi Bir teselsül iledir yanması her meş’alenin Verir âşıklara […]

DÖRTLÜKLER

Mehmet Turan YARAR Zümrüt bakışlarındaki nur çağlayanları Güldürdü bir nazarda bütün ağlayanları Âşıkların değer biliyor, şimdi anladım Sultân edindiler seni sultan sayanları Zemzemle yıkanmış duru seller gibi ak Bir sevgi dolar düşlere senden taşarak Dinmez bir ışık damlasıdır sanki adın Her sâniye kaplar beni deryâlaşarak.

İÇİNDE

Melda ÖZATA Rûhum yıkandı sandım, hoş bir melâl içinde Üflendi nây-i Mansur, sesler cemâl içinde Neyden gelen nefesler, Hallâc-ı Mansur’un mu? Sırlar içinde sırlar, seslerle hâl içinde Titrer mekân neyinden, titrerdi perde perde Kalbim nasıl nasıl bir sonsuz hayâl içinde Demsâz olan menekşen, söyler o sırrı bildik Olmaz şu gönlümüz hiç, olmaz cidâl içinde Susmuştu orda etraf, susmuş o sarmaşıklar […]

GAZEL

M. Nejat SEFERCİOĞLU Cânâna olan aşkını ağyâra duyurma, Gül sohbetinin keyfini, gel hâra duyurma! Bilmez o kızıl kor dudağın kadrini herkes, Gül goncasının sırrını sen mâra duyurma! Yangınlara kısmet olacak şerbet-i vuslat, Gönlünde yanan âteşi bî-nâra duyurma! Bilmez seherin kadrini âh eylemeyenler, Sen âh-ı sehergâhını bî-zâra duyurma! Cennet gülünün bülbülüsün ey Seferî sen, Vuslat denilen gerçeği inkâra duyurma!

NİYAZ GAZELİ

Memduh CUMHUR Âlem içre âdemoğlu haşre dek sürgünde mi? Ayrılık çok sürdü vuslat firkatin hüznünde mi? Anlatır Gālib ezelden Hüsn ü Aşk efsânesi Cümle zâhir cümle bâtın âşığın hüsnünde mi? Ölmeden evvel ölüm fevkınde devlet bilmedik Hakk’a vuslat Hak’tadır, Hak âşığın gönlünde mi? Bir emânet gezdirip durmaktayız emrinle biz, Âşığa va’d ettiğin vuslat acep son günde mi? Her nefes âlemde […]

HAKK’A UZANAN YOLDA

Memmed ASLAN Kıldığım namazın sevabı, bu ulu ibadeti bana aşılamış olan Muhterem Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi’nin ipek gönlüne ferahlık getirsin! Âmin! Kıblem, secdegâhım hakka e’zanım! Hakk’a secde kılım, hakkı kazanım! Altmışında namaz öğrenen canım! Ne kalıp kalıptı… kıl namazını. Namazdan çilenir rahmet sabaha! Namazdan uzanır eller dergâha! Bir yol başlamısan yönü Allâh’a, Karşıda beledçi bil namazını!.. Namazda buluşur Rabbiyle bir […]

HAYY YÂR!..

Lâtif YILDIZ Boş şarap şişesi kalbim, Aşk ü şevkin ikrâm eyle Cihan cimin noktasıyım, Seccâde gibi râm eyle Dünya derdinde el âlem!.. Bizi kimseler duyamaz Abdüllâtif’ine lûtfet, Kereminden kelâm eyle…  

1 334 335 336 337 338 348