MEDİNE MÜDÂFİİ CESUR FAHREDDİN PAŞA

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Güneşle yanan çölde eşsiz, kahraman insan,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…
Zorlukları aşarak yazmış güzîde destan,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Osmanlı’ya âsî bir yel esince Hicaz’da,
Medine’ye yollandı, tehlikeli bir yazda,
Birliğinin başında, cemaatte, namazda…
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

İnsanlar arasında timsal, sevgiden hâle,
Birlik ve beraberlik dâvâsında meş’ale,
Siperlerle beldeyi eylemiş muhkem kale,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

İngiliz’in va‘dine kanan harîs herife,
Bedevîlerle birlik isyan eden Şerif’e,
İzin vermez şehrinde muhtemel bir tahrife,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Düşman değildi kumda sade çekilen belâ,
Noksan cephaneyle, aç-susuz dayandı kışla,
Sabırla yaklaştırdı savunmayı üç yıla,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Nebî’nin huzûrunda, Rabbe kuvvetli yemin:
«Çökmeden yeşil kubbe, batmadan kutlu zemin,
Asla giremez!» dedi; «Ravza’ya hiç bir hâin.»
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Tarihte, «Çöl Kaplanı», «Medine Kahramanı»
Göğsünde Peygamber’e hizmet üstün nişanı,
Yurdu için çalıştı hayatının her ânı,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Düşüp diğer cepheler, düşman şehre dayandı,
Paşa’nın birliğine bütün ülke hayrandı,
Ölümüne hattını savunan kumandandı,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Mondros zilletiyle başladı türlü zulüm,
Dediler Paşa’ya; «Sen de olmalısın teslim…»
Dönmedi müdafaa kararından bir milim,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Teslim anlaşmasına kerhen atılıp imza,
Komutayı devraldı, ikinci olan âzâ,
«Mücâviriz» diyerek Mescid’e koydu ranza,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Rasûl’e son vedâda, uzun uzun ağladı,
Gözyaşları sahrâda, sular gibi çağladı,
Ayrılık acısıyla, yürekleri dağladı,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Ak alnına yazılmış şaşmaz ilâhî emir,
Mısır ile Malta’da yıllarca acı, kahir,
Esâret çilesini çekti belli bir devir,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

Varoğlu, hiç bırakma, ecdâdına vefâyı,
Vefayla elde eder insanlık irtifâyı,
İçtenlikle sevmişti Muhammed Mustafâ’yı,
Medine müdâfii cesur Fahreddin Paşa…

22 Kasım 2011, Vezirköprü