Peygamberimizle Buluşmanın Yolu

Mübarek isimleri anıldığında Peygamber Efendimiz’e salât ü selâm getirmek dinî bir vecibedir. Hitabet ve mukaddime geleneğimizde de Allâh’a hamdden sonra, Efendimiz’e salât etmek gelir.

Doç. Dr. Selahattin YILDIRIM, salât ü selâm konusuna mahsus  güzel bir eser hazırladı. Eserde salât ü selâm mevzuu, Peygamber-ümmet münasebeti, salât ü selâmın anlam ve önemi, salât ü selâmın faydaları, salât ü selâm getirilecek yer ve zamanlar ve salât ü selâm çeşitleri şeklinde ana konu başlıkları altında işlenmiş.

Pek çok âlim, tıpkı bir insanın sevdiği kişiye karşı beslediği hislerini şiir ve nesir yoluyla ifade etmesi gibi Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile olan manevî bağının kuvvet derecesine göre sevgisini salât u selâm lâfızlarıyla dile getirmiştir. YILDIRIM’ın eseri, bu tür salât ü selâmlara yer vermesi açısından da kıymetli bir çalışma.

 

Dârulhadis Yayınevi

Tel: (0 216) 412 49 23

Faks: (0 216) 412 49 34