KİTAP ve OKUMA

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Kitap ve okuma konusuna; «Nereden başlamalı? Nasıl başlamalı?» diye düşündüğümüzde kimimiz karar vermekte zorlanırız. Çünkü kitap ve okuma konusu; insan için su gibi, hava gibi hayâtî önem arz eden bir konu, basite alınmayacak; «Boş ver!» deyip geçilmeyecek kadar anlamlı ve derin bir mevzudur. Biliyoruz ve inanıyoruz ki okuma, insan için en önemli bir ihtiyaçtır. «Rûhumuzun, gönlümüzün, aklımızın, […]

Continue reading »

İKİ YÜZ

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Bundan kırk yıl kadar önce; Çukurova’nın nemli, bunaltıcı sıcakları, şimdiki sıcaklardan daha kuvvetli olurdu. Yaz mevsimi gelince göç hazırlıklarını tamamlayan aileler, yaylanın yolunu tutardı. Üç-beş komşu bir olur, tutulan bir kamyonla göçerdi. Bir kamyona bazen yedi-sekiz ev yüklenirdi. O zamanlar evler çok sade idi, fakirlik, yoksulluk vardı. İlçemizde zengin sayılacak kişiler, bir elin parmakları kadar azdı. Lüks […]

Continue reading »

KULLUĞUN HİKMETİ NE?

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com İnsan olarak yaşıyoruz, ama çoğunlukla; insan olmanın kıymetini, kul olmanın hikmetini bilmeden şu âlemden göçüp gidiyoruz. Hakikatte ise mü’min; “Hakk’a inanan ve bu sayede kul olduğunu bilen insan” demektir. Kulluk ise; ilim, irfan, ahlâk ve amel bakımından derece derecedir. Avâmı var, havâssı var, havâssın üstünde olanı vardır. Hak dostları, kulluğun zirvesinde olan kişilerdir. Kulluğun şifrelerini çözmek isteyenler, […]

Continue reading »

AĞLA GÖNÜL!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Anlamadık bu nasıl iş, Yarışmadık «çağ»la gönül! İyi değil hâl ve gidiş, Yüreğini dağla gönül! Rüya değil bu gördüğüm, Gamdır içimde ördüğüm, Sevgi bizde bir kördüğüm; Çözüldükçe bağla gönül! Mânâ bizde bir ümitti, Heyecanlar söndü gitti, Bu haksızlık cana yetti; Ağlayarak çağla gönül! Gözümüze indi perde, Uyuduk biz her seherde, Ağlamadık bir sefer de; Bir muhabbet sağla […]

Continue reading »

KALBİN HÂLLERİ

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com «İnsan nedir?» sorusuna çok farklı cevaplar verilmiş, farklı yorumlar yapılmıştır. Kimi; «İnsan düşünen bir varlıktır.» derken, kimi de; «İnsan konuşan bir varlıktır.» demiş. İnsanın fizîkî, rûhî, aklî özelliklerine göre çeşitli tanımlar yapılmıştır. Yusuf KAPLAN’ın tarifi ise daha geniş ve derin anlamlıdır: O; «İnsan âlemin rûhudur.» der. Kur’ân’ımızın beyânına göre ise; “İnsan en güzel sûrette yaratılan bir varlıktır.” […]

Continue reading »

GÜN GELİR, ANSIZIN SÖNER BU DÜNYA!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Yıllar su misâli akıp giderken, Nefis belimizi büküp duruyor, «Bu gün mü, yarın mı?» olacak derken; Kaderse ağını her gün kuruyor! Durmadan yol alır ömür treni, Kim bilir ne zaman durur bilinmez! Ölümdür bu ömrün bir tek freni, Gidenler bilir ki geri gelinmez! Kimi bulmak ister altın madeni, Kimi arzu eder hakkı bulmayı, «Aratır» derler ya, gelen […]

Continue reading »

NE HÂLDEYİZ?

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com -Bünyamin GÖKÇE’ye- Yoldan çıktık dizi dizi, Acınacak bir hâldeyiz! Kaybettik biz kutlu izi, Acınacak bir hâldeyiz! Ne örf kaldı ne de ilke, Tapar olduk mala, mülke; Nasıl düştük gizli şirke? Acınacak bir hâldeyiz! Düşüncemiz derin değil, Görüntümüz şirin değil, İçimiz hiç serin değil; Acınacak bir hâldeyiz! Hani nerde eski neşe? Dünkü züğürt, oldu köşe! El attıysak hangi […]

Continue reading »

FİKİR ve ZİKİR

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Eski sistem İmam Hatip Okullarının hem ders müfredâtı dolu doluydu; hem de bizleri eğiten hocalarımız bilgi olarak, görgü olarak, gönül olarak doluydu. İlim ve irfan ehliydiler. Âdâb-ı muâşereti iyi bilirlerdi. Hizmet ehli, gayret ehli insanlardı. Kendilerini İslâm dâvâsına adamış kimselerdi. Bu özelliklerinden dolayı onlara sevgimiz ve saygımız büyüktü. Yarım asır önce bizleri okutan, eğiten bu güzel hocalarımızın […]

Continue reading »

ÖZ DEĞİL KARDAŞ!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   «Sözler gümüş idi, sükût altındı» İçi boş lâkırdı, «söz» değil kardaş! Niçin bu dünyanın kalmadı tadı? Görünen kabuktur, «öz» değil kardaş! Merhamet kanattır, adâlet temel, Yıldırmasın seni sayısız engel, Kaçmak çare değil, özüne dön gel; Yollar eğri büğrü, düz değil kardaş! Gönül defterine önce hakkı yaz, Hakk’a talip olan azmi bırakmaz, Mü’min görüntüye bakıp aldanmaz; Görünen […]

Continue reading »

BAKIŞ AÇISI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com İnsanlar; gördüğü, duyduğu, yaşadığı hâdiseler karşısında farklı düşünebilir. Herkes kendi ilmine, irfanına ve anlayışına göre değerlendirmeler yapar. Kimi görüşünde isabet eder kimi de yanılabilir. Kimi insan ibretli, anlamlı büyük bir hâdiseden bir şey anlamaz bakıp geçer; kimi de basit gibi görünen bir hâdiseden derin mânâlar çıkarır. Bu konuya örnek olarak, şâhit olduğum bir hâdisede farklı düşünen iki […]

Continue reading »
1 2 3