ÖZ DEĞİL KARDAŞ!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

«Sözler gümüş idi, sükût altındı»
İçi boş lâkırdı, «söz» değil kardaş!
Niçin bu dünyanın kalmadı tadı?
Görünen kabuktur, «öz» değil kardaş!

Merhamet kanattır, adâlet temel,
Yıldırmasın seni sayısız engel,
Kaçmak çare değil, özüne dön gel;
Yollar eğri büğrü, düz değil kardaş!

Gönül defterine önce hakkı yaz,
Hakk’a talip olan azmi bırakmaz,
Mü’min görüntüye bakıp aldanmaz;
Görünen maskedir, yüz değil kardaş!

İndikçe başına zulmün tokmağı,
Dar gelir mazluma vatan toprağı,
Sararır gönlünün ümit yaprağı;
Hâlbuki bu mevsim, güz değil kardaş!

Unuttuk gülmeyi, nicedir gülmem,
Yalana, yanlışa çağırma gelmem,
İçimde yangın var, nedendir bilmem;
İçimi yakan şey, köz değil kardaş!

Kalpler hastalıklı; kinle, garazla,
İnsan nasıl yaşar böyle marazla,
Bu kadar hastalık insana fazla;
Bilene bu dertler, az değil kardaş!

Hakk’ın kanunu bu, «değişmez kanun»
Hakk’a saldıranlar; bildiğin mel‘un,
Hak’tan ayrılınca «ne oldu Kārun?»
Millet yolunacak, kaz değil kardaş!

Mazlumu kollayıp kanat germeli,
Zâlime set olup karşı durmalı,
Kur’ân’la beslenen bir çağ kurmalı;
Arzumuz vuslattır, haz değil kardaş!

Hayat ne candadır, ne de kandadır,
Kurtuluş, diriliş tek Kur’ân’dadır,
Umut İslâm’dadır, müslümandadır;
Tavrımız gerçektir, naz değil kardaş!

Başlar ne yapıyor, hangi mahalde?
Bozdular dünyayı, bakın ne hâlde,
Sıra Merih’te mi? Belki Zuhal’de;
Bu hayat bir anlık, poz değil kardaş!

Çalanın yanına kalmaz aldığı,
Gelecek o günler bakıp kaldığı
Bilmeyenler bilsin nedir çaldığı?
Milletin malıdır, saz değil kardaş!

Filistin inliyor, Keşmir perişan,
Yürekler dağlıyor mazlum Arakan,
Yıllardır kan ağlar Doğu Türkistan;
Ezilen sadece, siz değil kardaş!

İslâm’ın doğuşu en güzel milât,
Îman cevherini amelle parlat,
İnsanı pişiren çiledir evlât;
Sadece üzülen, biz değil kardaş!

Dünya böyle işte, anlayan bilir,
Kimisi mü’mindir, kimi de kâfir,
Göçüp gitseler de iyiler bir bir;
İnsandır savrulan, toz değil kardaş!

Mübârek topraklar, şifâlı zemzem,
Ümit mü’min için her zaman elzem,
Esse üstümüze bir tatlı meltem;
Bu hayat renklidir, boz değil kardaş!

Sevgidir insanın gönlünün gülü,
Ne yapsın bu gönül gülsüz bülbülü,
Severiz bir gülü, bir de sümbülü;
Bu mevsim bahardır, yaz değil kardaş!

Mâzîye hasrettir içimi yakan,
Kur’ân’la yol alıp îmanla bakan,
Billûr bir pınar ol menzile akan;
Bu kirli sızıntı, göz değil kardaş!

27 Temmuz 2021