BİR SEVDAYI DİL EYLEDİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Kadir Mevlâ’m, aşk ehline,
Bir yüreği yol eyledim!..
Suya hasret Gül nesline,
Gözyaşımı sel eyledim!..

Vuslat, hâl mi berâtıma?
Hüzün düştü fıtratıma!..
Himmet eyle sebâtıma,
Kör taşımı lâl eyledim!..

Sınanan ben, benim amaç;
Garip gönül Sana muhtaç!..
Halil gibi ufkumu aç;
Bir canım var hâl eyledim!..

Nurla kardın hoş dokumu;
Arş’a saldın gül kokumu!..
Umut yüklü her korkumu,
Bir tutacak dal eyledim!..

Özümde mi, aşk pazarı?
Duyan aldı edep, ârı!..
Nefs denilen günahkârı
Sana lâyık kul eyledim!..

Musa gibi elim açık;
Gökten inen sofram seçik!..
Bu ocakta, var mı göçük?
Bir sevdâyı dil eyledim!..