HÜRRİYET BEKLEYEN KUDÜS

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Altı yüz otuz altı yılının yaz gününde,
Ömer’le gerçekleşti Kudüs’e şanlı sefer.
Mü’minlerin coştuğu zahmetli bir düğünde,
Adalet dostlarına nasip olmuştu zafer.

Haçlı zulmü sarınca Filistin’de her yeri,
Esâret günlerinde gülmedi gamlı yüzler.
Selâhaddin ordusu alıp Kudüs’ü geri,
Huzûra erdi baskı altındaki öksüzler.

Sonra olunca Beyt-i Makdis işgale mâruz,
Memleket hasretiyle yıllarca kaldı mahzun.
Üç asır sonra dikip sancağı sûra Yavuz,
Kudüs’ün kalbindeki acılar buldu sükûn.

Şimdi çıfıt elinde inler mübârek mekân,
Çaresiz seyrediyor inançlı iki milyar.
Ya yok damarımızda ecdattan yürekli kan,
Ya da îmânımıza gerek sağlam bir ayar.

Nebîler şehrinin her taşında kutlu izler,
Süleyman, Zekeriyya, burda Meryem sofrası…
Mîracda Rabbi gören Rasûlullâh’ı özler,
Hem Cebelü’z-Zeytûn’u, hem Kubbetü’s-Sahra’sı…

Daha kaç yıl sürecek bu dayanılmaz hüsran!
Hürriyet hasretiyle yanar Mescid-i Aksâ.
Dönsün artık âzâde günlere, kötü devran,
Kıyâmette mi vuslat müslümanlara yoksa?

Varoğlu, bağrı yanık ağlamayı bırakın,
Kudüs’ün mahzun yüzü elbet yine gülecek.
Ömer ruhlu fâtihler yetiştirmeye bakın,
Hürriyet yeni neslin gayretiyle gelecek.

10.09.2012 Vezirköprü