NEYİN VAR?

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)tali@yuzaki.com

Bir bak gönül bak heybeye,
Binler kusur, noksan bizim!
Tevben de muhtaç tevbeye,
Dağlar yıkan isyan bizim!

Dünyâya çıplak gelmişiz,
Kundakla sarmış annemiz,
Toprak için bir tek çeyiz,
Üç metrelik mintan bizim!

Yanmak, yakarmak nâfile,
Söz geçmiyor Azrâil’e.
Bir gün göçer her kāfile,
Hanlar değil, kervan bizim!

Nefsim, neyin var sâhiden?
Bir tek ömür, gün gün giden,
Heyhat! Bu boş gaflet neden?
Nîçin bu kör nisyan bizim?

Yıllar geçer olmaz yarı,
Dolmaz mı gönlün ambarı,
Çaldıysa şeytan onları,
İflâs bizim, hüsran bizim!

Gufrâna olsak biz ehil,
Hasretli mâtemler değil,
Korkunç cehennemler değil,
Cennet bizim, rıdvan bizim!..

Tâlî, çalış, gayret hele!
Geçmez bu fırsatlar ele,
Gitmişse tüm harman yele,
Vuslat değil hicran bizim!

2006-2012

Vezni: müstef’ilün / müstef’ilün