YÜRÜYORUZ SONA DOĞRU…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Doğar doğmaz çıktık yola,
Yürüyoruz sona doğru…
Varışımız meçhul yıla,
Dönüş Rabbim Sana doğru…

Yaşarken her yaşımızda,
Evimizde, işimizde,
Azrâil hep peşimizde,
Kastı belli cana doğru…

Önümüzde türlü yollar,
Fücur, takvâ bizi kollar,
Rızan ile geçsin yıllar,
Takvâ dolu yöne doğru…

Tekrarı yok tek seferlik,
Âhirete seferberlik,
Bir akşamlık, bir seherlik,
Dönülemez düne doğru…

Yollamıştık obamızı,
Dedemizi, babamızı,
Eyle dönüş çabamızı,
Rahmetinden yana doğru…

Bulunur hep bir bahane,
Vedâ ederiz cihâne,
Vîrâneye döner hâne,
Benzer metruk hana doğru…

Dünya ömrü bir saattir,
İstenilen itaattir,
Derviş için seyahattir,
Îmandan ihsâna doğru…

Alınamaz satılamaz,
Ömre ömür katılamaz,
Eceller uzatılamaz
İhtimal yok zanna doğru…

Ömürde en iyi anı,
Amellerde makbul sonu,
Lutfeyle en güzel günü,
Vuslat vakti ana doğru…

Hayat sanki hep sonbahar,
Her gün düşen bir yaprak var,
Takvimleri yırtar yırtar,
Varırız son güne doğru…