AŞK U NİYÂZ EYLE GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Dön bu hayret âleminde,
Aşk u niyâz eyle gönül!..
Dolan ömrün her deminde;
Aşk u niyâz eyle gönül!..

Bir göz ile gör ahvâli;
«Tevhid» diyor varın dili!..
Tefekkür et her bir kulu;
Aşk u niyâz eyle gönül!..

Hikmet nûru doğdu câna;
Rahmet saçtı bu devrâna!..
Tûr misali yana yana;
Aşk u niyâz eyle gönül!..

Vefâ göster, ikrârı tut;
Ufku sardı korku, umut!..
Çöz efkârı bulut bulut,
Aşk u niyâz eyle gönül!..

Mârifettir bilen, bilmez;
Gelen gider, giden gelmez!..
Dost çağıran bir can ölmez;
Aşk u niyâz eyle gönül!..

Süz durulsun su, od, toprak;
Hak çağırır düşen yaprak!..
Bu son menzil, bu son durak,
Aşk u niyâz eyle gönül!..

8 Ekim 2015, Ankara