CANDAN YAKIN HUDÂ’SI VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel bu seyri tefekkür et;
Nice şeb-i yeldâsı var!..
Aşkla tüter bu hoş haslet;
Tâ «elest»ten sevdası var!..

Yut öfkeni, geç gururu;
Kalbe indi vahyin nûru!..
Aç kulak ver, duy o «Sûr»u;
Bir ebedî ferdâsı var!..

Şerh et gönül hâlde, renkte;
Bahtım saklı bu hoş denkte!..
Arş’tan ferşe bir âhenkte;
Gör, bu cânın edâsı var!..

Benliği koy, takvâ bürün;
«İhlâs» ister ilm-i ledün!..
Aşk mülküne düştü hüzün;
Mansûr olmuş şeydâsı var!..

Çilede mi o has nefsin?
Tevhid taşır nur nefesin!..
«Hak» çağıran yanık sesin,
Dâvud gibi sadâsı var!..

Dayan, bu yol Dost’a gider;
Varın ömrü O’nda biter!..
Bu garip can gayri nider?
Candan yakın Hudâ’sı var!..