O’NDA, O’NSUZ OLMA GÖNÜL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Dost nefhası say bu cânı;
Özge hâle dalma gönül!..
Gece, gündüz an Sübhân’ı;
Böyle garip kalma gönül!..

Gel varlığa sor sen seni;
Gör «emânet» yüklü teni!..
Dört kapıda tut düzeni;
El kapısı çalma gönül!..

Tefekkür et, olan işe;
Bir sevdadır geldi başa!..
Kul odur ki menzil aşa;
Nefsi, boşa salma gönül!..

Cehd et, dayan, bil karârı;
Dost ile bul bahtiyârı!..
Sök at şirki, geç ağyârı;
Kula kulluk kılma gönül!..

A «Elest»te Hakk’ı anan;
Pervâne tek nurda yanan;
A her nefes, aşk boyanan;
Gel ölmeden ölme gönül!..

Yol aç, sensin durak O’na;
Cümle âlem müştâk O’na!..
Cân O’nundur, bırak O’na;
O’nda, O’nsuz olma gönül!..

7 Haziran 2015, Ankara