Sevgi Kasîdesi

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Âdem evlâdında vardır evvelâ can sevgisi, Sonra cânından da evlâ oldu cânan sevgisi… Tüm muhabbetler Hudâ nâmıyla kıymet bulmalı; Her şeyin üstünde bir aşk oldu Rahman sevgisi… Gönle borç; Allâh’ı sevmek, sonra Hakk’ın sevdiği; Nur Muhammed Mustafâ mâşûk-ı Yezdan sevgisi… Yoksa Rahmânî muhabbet, orda yoktur gerçek aşk; Orda şehvet, iptilâ var, orda şeytan sevgisi!.. […]

Continue reading »

121. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Tarih hâfıza-yı millettir. İnsanlar hâfızalarında seçicilik yapmak isterler. Hiç hatırlamak istemeyecekleri hâtıraları da olur, daima hatırda tutmak, asla unutmak istemeyecekleri de… Tarihe böyle bir hissîlikle yaklaşmamalı… Onun şan ve şerefli günlerine, gururla kamaşan değil, sebepleri tarassut arayan gözlerle bakmalı… Çünkü sahip çıkıldığında şan ve şeref katan sebepler, ihmal edildiğinde gerilemenin, çöküşün, ziyanın da sebebi… Mefâhirle dolu bir tarihimiz […]

Continue reading »

Bildim Bileli!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bilmezem, her şeyi Hak’tan sorarım, Câhilim kendimi bildim bileli… Dâimâ kudreti O’ndan ararım, Âcizim haddimi bildim bileli… Söyledim faydası yok sözlerimi, Dinledim aks-i sadâ izlerimi, Artık ukbâya dikip gözlerimi, Suskunum virdimi bildim bileli. Sanmayıp âleme post serdiğimi, Anladım, her şeyi gönderdiğimi, Anarak kulluğa söz verdiğimi, Titrerim ahdimi bildim bileli. Bel büker koskoca mes’ûliyetim, Bana […]

Continue reading »

Yükselt İlâhî!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Âmâl-i hüsran, Cilt cilt! İlâhî… Sıklaştı hicran, Seyrelt İlâhî… Kasvetli bir can, Pas kaplı vicdan, Geçmez sırattan, İncelt İlâhî… Tâlî-yi kemter, Sırtında yükler, Mîrâcı bekler! Yükselt İlâhî… vezni: müstef‘ilâtün 1 Mayıs 2012

Continue reading »

Şiir Diliyle Hadisler -37-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا “Allâh’ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duâdan Sana sığınırım.” (Müslim, Zikr, 73; Nesâî, İstiâze, 13, 65) Ey Muhammed ümmeti! “Dört şey ki dâimâ Ondan istiâze […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -36-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ “Sâlih bir kimsenin elinde bulunan helâl ve faydalı mal ne güzeldir.” (İbn-i Hanbel, IV, 202) Sâlih, cömert birinde, Düzgün, helâl zeminde, İnfak ne hoş, ne tatlı; Servet; güzel, yerinde… vezni: müstef’ilün / feûlün

Continue reading »

GİTMEK…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Olur mu tarladan ihsânı biçmeden gitmek… Olur mu çifte kanat varken uçmadan gitmek… Özenme mülk-i Süleymân’a, mal ve servetine… O sırça yolda kolay iş mi sürçmeden gitmek… Revâ mı kabre gömülsün, ebedlerin tohumu? Revâ mı elde çürütmek ve saçmadan gitmek… Zamânı gelmeyen işlerde hicret eyleyerek, Zamânı geldi mi meydâna kaçmadan gitmek… Sükûtu en iyi […]

Continue reading »

AŞK İÇİN!

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dönsün ki bulsun menzili, Dönsün bu dünyâ aşk için! Yanmazsa vuslat kandili, Sönsün bu dünyâ aşk için! Sönmez ki… Yangın pek yaman, Her yanda bin bombardıman, Hiç sönmeden yanmışsa can, Yansın bu dünyâ aşk için! Doldurmadan ben vâdeyi, Hasret tamamlar secdeyi, Son secdeden son bâdeyi, Sunsun bu dünyâ aşk için! Saplanmasın her balçığa, Uçmak […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -34-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ “Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allâh’a ve âhiret gününe îmân eden kimse misafirine ikram etsin. Allâh’a ve âhiret gününe îmân […]

Continue reading »

BEYİTLER

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HAYIRLI BAŞLANGIÇ Bulaşmasın diye şeytan güzelce taşlamalı… Hayırlı her işe Hakk’ın adıyla başlamalı… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün ŞEMS VE BEDİR Şemse bakamazsın, dünya gözüyle, Gel Bedr-i Ahmed’den Hakk’ı seyreyle… ENSAR GİBİ Şu hercümercin, ey ümmet; şifâsı, çâresi tek: O Nur’da Evs ile Hazrec misâli birleşmek… vezni: mefâilün / feilâtün / […]

Continue reading »
1 7 8 9 10 11 12