BAYRAM OLA!

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Behlül Dânâ Hazretleri’nden ilhamla- Kulluğa bayramda da aynen devâm Eyleyenin bayramı bayram ola! Ahmed için cân u gönülden selâm Eyleyenin bayramı bayram ola! Hak neyi emreylese derhâl edâ, Rabbe tazarrû ile candan nidâ, Dîni için, millet için can fedâ Eyleyenin bayramı bayram ola! Herkese yok kutlama tebrîkimiz! Kimle mesâîdeki teşrîkimiz? Gönlünü, deryâya katıp tertemiz […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -33-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” (İbn-i Mâce, Edâhî, 2) İmkânı da mevcûd ama hâlâ; Kurbansız olan şahsa deriz: «Lâ!..» Mahrum kalarak câmiamızdan, Câmîmize yaklaşmasın aslā! vezni: mef’ûlü /mefâîlü / feûlün

Continue reading »

HAC NİYAZI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bize mârifet nasîb et, Yüce Rabbim, ârif eyle… Bize mağfiret nasîb et… Arafat’ta vâkıf eyle… Dökülür yaş îtirâfa, Bizi mazhar eyle affa, Kabul eyle îtikâfa, Hareminde âkif eyle… Kara iblisin külâhı, Bize işletir günâhı, Onu kahreden silâhı, Cemerat’ta târif eyle… Yakarır dil ağlamakda, Şu yanık niyâza bak da Bizi lâyık olmasak da, Kereminle taltif […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -32-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اِنَّ الَّذ۪ى لَيْسَ ف۪ى جَوْفِه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. “Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”(Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân, 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1) İnsan, îmâr isteyen bir hânedir, «Kimde Kur’an yoksa bir vîrânedir.» vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

MUHAMMED ES‘AD ERBİLÎ HAZRETLERİ’NİN MÜLEMMÂ GAZELİ’Nİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Min hecrike yâ munyeti innî lealîlu Ve’d-dem’u mine’l-ayni ile’l-haddi yesîlu «Tallâhi lekad âsereke’llâhu aleynâ»* An na’tike yâ Yûsufu innî lekelîlu Derdinle zebun olduğumu gizlemek olmaz El-kâlu mine’l-bâli ale’l-hâli delîlu Etsen n’ola bir kerre bu bîmâra terahhum El-kalbu esîrun leke ve’r-rûhu dahîlu Vaktâ ki gelür hâtıra ol gözleri âhû Er-râhatu testevhişü ve’l-mevtu yemîlu Kesmem beni […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -31-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) “Sizden her kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin; buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin, ki bu, îmânın en zayıf hâlidir.” (Müslim, Îmân, 78) مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ Sizden biriniz bir kötülük gördüğü […]

Continue reading »

ORUÇ GAZELİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İpekten olsa da ten, rûh için serilmez mi? Gül olsa, gül yağı süzmek için verilmez mi? Ekim zamânı açık el; hasat zamânı, dolu; Avuç avuç saçarak bin demet derilmez mi? Huzûr için çile çekmek safâ değil de nedir? Firâka ağlayan âşık, huzurda gülmez mi? Yakınlaşınca visal, öyle bir sarar heyecan, O an gönül, yemeden-içmeden […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -30-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ. “Kim oruçlu olduğu hâlde unutur ve yerse (veya içerse) orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.” (Buhârî, Eymân, 15; Müslim, Sıyâm, 171) Unutup da yerse sâim, bu şerefli bir gıdâdır, Orucunda oldu dâim, onu besleyen Hudâ’dır. vezni: mütefâilün / feûlün – […]

Continue reading »

GÖZYAŞI…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kapkaradır satırları, Gözyaşı dökmeyenlerin… Kupkurudur sadırları, Gözyaşı dökmeyenlerin… Gafletedir seferleri, Uykudadır seherleri, Sönmez ateşte yerleri, Gözyaşı dökmeyenlerin… Her cürüm üflüyor zifir, Yüzleri kaplamaz mı kir?!. Söyle nasıl temizlenir? Gözyaşı dökmeyenlerin… Secdede baş, kalem gibi, Affa dilekçe kâtibi, Yok gibidir mürekkebi, Gözyaşı dökmeyenlerin… Damlamıyorsa yağları, Söndü gönül çerağları, Hiç yeşerir mi bağları, Gözyaşı dökmeyenlerin? Anlamıyorsa […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -29-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ “Şüpheli şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Zira doğruluk huzur, yalan ise şüphe verir.” (Tirmizî, Kıyâmet, 60) Şüphe ilkā eden ne varsa bırak. Gönle tatmîni bahşeden şeye ak. Doğruluk; iç huzûru, gönle ferah. Kaygıdır, şüphedir; yalan ve günah. vezni: fâilâtün / mefâilün / […]

Continue reading »
1 8 9 10 11 12