AŞK İÇİN!

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Dönsün ki bulsun menzili,
Dönsün bu dünyâ aşk için!
Yanmazsa vuslat kandili,
Sönsün bu dünyâ aşk için!

Sönmez ki… Yangın pek yaman,
Her yanda bin bombardıman,
Hiç sönmeden yanmışsa can,
Yansın bu dünyâ aşk için!

Doldurmadan ben vâdeyi,
Hasret tamamlar secdeyi,
Son secdeden son bâdeyi,
Sunsun bu dünyâ aşk için!

Saplanmasın her balçığa,
Uçmak sezâdır âşığa,
Uçsun ebed aydınlığa,
Konsun bu dünyâ aşk için!

Hasrette nefsânîliği,
Vuslatta cismânîliği,
Artık şu boş fânîliği,
Yensin bu dünyâ aşk için!

Boştur avunmak köşk ile,
Tâlî bilinsin meşk ile,
Mevlâ’yı gerçek aşk ile,
Ansın bu dünyâ aşk için!

vezni: müstef’ilün / müstef’ilün