BEYİTLER

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

HAYIRLI BAŞLANGIÇ

Bulaşmasın diye şeytan güzelce taşlamalı…
Hayırlı her işe Hakk’ın adıyla başlamalı…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

ŞEMS VE BEDİR

Şemse bakamazsın, dünya gözüyle,
Gel Bedr-i Ahmed’den Hakk’ı seyreyle…

ENSAR GİBİ

Şu hercümercin, ey ümmet; şifâsı, çâresi tek:
O Nur’da Evs ile Hazrec misâli birleşmek…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)

ÖZÜR DİLEMEK

Özür diler, öbür âlem için huzur dileyen…
Şeref bulur ve kibir kaybeder, özür dileyen…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

HİÇ

Büyük odur ki tevâzû büyüttü varlığını,
Benim diyen yapamaz bir «hiç»in başardığını…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

BELKİ DE

Görür, duyar demedin; kör dedin, sağır saydın…
Gelirdi belki de İslâm’a, sen çağırsaydın…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

(fa’lün)

MÜKEMMELLİYETÇİLİK

Mükemmellik arar rûhun, beğenmez hiç bu dünyâyı,
Ey insan, çünkü özlersin, yuvan firdevs-i âlâyı…

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün