ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -36-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

“Sâlih bir kimsenin elinde bulunan helâl ve faydalı mal ne güzeldir.” (İbn-i Hanbel, IV, 202)

Sâlih, cömert birinde,
Düzgün, helâl zeminde,
İnfak ne hoş, ne tatlı;
Servet; güzel, yerinde…

vezni: müstef’ilün / feûlün