BAYRAM OLA!

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-Behlül Dânâ Hazretleri’nden ilhamla-

Kulluğa bayramda da aynen devâm
Eyleyenin bayramı bayram ola!
Ahmed için cân u gönülden selâm
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Hak neyi emreylese derhâl edâ,
Rabbe tazarrû ile candan nidâ,
Dîni için, millet için can fedâ
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Herkese yok kutlama tebrîkimiz!
Kimle mesâîdeki teşrîkimiz?
Gönlünü, deryâya katıp tertemiz
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Tâtile çıkmış şu turistin değil,
Hâne-perestin, egoistin değil,
Her şeyi ahbâbı için bir sebil
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Mest ederek kaç fukarâ meskeni,
Doldurarak dul ve yetim cepkeni,
Eskiyen îmânını tekrar yeni
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Toplaşarak cümle çocuk, ihtiyar,
Dostu hatırlar da hatırlar sorar,
Tâlihe küskünleri, şen-bahtiyar
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Mutlu değil, her yeni esvap giyen,
Sancı çeker, nîmeti yalnız yiyen,
Nefsi ezip, rûhu için merdiven
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Varlığı Mevlâ’sına kurbân olan,
Kurbanı en sevdiği maldan olan,
Bir de vekil göndererek armağan
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Bizleri beklerken ateşten sırat,
Kurbanın olsun, sana ol dem kır at,
Ömrü, ateş söndürecek bir Fırat
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Cennete uçsun kırılırken kafes,
Yoksa bu dünyâda sevinmek abes,
Son sözü, Allâh’a uçan son nefes
Eyleyenin bayramı bayram ola!

Ellerin öpsem diye Cân Ahmed’in,
Koşsana, Tâlî, bir ömür bekledin,
Mahşeri, güller yeşeren bir zemin
Eyleyenin bayramı bayram ola!

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün

11-12 Ekim 2007, Hırka-i şerif – 27 Eylül 2014, Samandıra